×

အော်တိုတယ်လီဖုန်းလိုင်း

PSTN အော်တိုတယ်လီဖုန်းလိုင်းသည် Customer များအတွက် ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက်လိုင်းအဖြစ်စီစဉ်ပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်ရေးနှင့် Fax ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။