×

အသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ


MPT Voice Package MM

သုံးစွဲသူများစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန် Voice Pack သုံးမျိုးကို MPT က မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။