×

နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု

GSM နှင့် WCDMA ကြိုတင်ငွေဖြည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပြည်ပခရီးစဉ်များ ထွက်ခွာသည့် အခါတွင် မိမိလက်ရှိအသုံးပြုသော MPT ဖုန်းဖြင့်ပင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ SMS ပို့ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြား ရောက်နေစဉ် အသုံးပြုသည့် ကျသင့်ငွေသည် ပြည်တွင်းကောက်ခံသည့် နှုန်းထားဖြင့် ကွာခြားမည် ဖြစ်ပါသည်။

New reasonable prices for your international voice & data roaming

ASEAN & 8 Country Code Region Local Call Calls to Myanmar Call to 3rd country All Incoming Calls SMS Ks/MB (Data)
1. Bangladesh 880 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 1000
2. Cambodia 855 ASEAN 900 1000 1500 700 400 1000
3. Hong Kong 852 E Asia & India 900 1500 1500 700 400 1000
4. India 91 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 1000
5. Indonesia 62 ASEAN 900 1000 1500 700 400
6. Japan 81 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 1000
7. Malaysia 60 ASEAN 150 200 500 Free 50 8
8. Philippines 63 ASEAN 900 1000 1500 700 400
9. Singapore 65 ASEAN 900 1000 1500 700 400 1000
10. South Korea 82 E Asia & India 900 1000 1500 700 400 2500
11. Thailand 66 ASEAN 500 500 1500 300 400 500

Available countries for International Voice & Data Roaming

 • Bangladesh
 • Brunei
 • Cambodia
 • China
 • India
 • Indonesia
 • Japan
 • Laos
 • Macau
 • Malaysia
 • Philippines
 • Singapore
 • South Korea
 • Taiwan
 • Thailand
 • Vietnam
 • HongKong
 • Mongolia
 • Papua New Guinea
 • Timor-Leste
 • Iran
 • Iraq
 • Bahrain
 • Oman
 • Jordan
 • Saudi Arabia
 • Turky
 • UAE
 • Bhutan
 • Nepal
 • Maldives
 • Pakistan
 • Sri Lanka
 • Armania
 • Portugal
 • Russia
 • Spain
 • Turkmenistan
 • Germany
 • Italy
 • France
 • United Kingdom
 • Switzerland
 • Greece
 • Norway
 • Poland
 • Austria
 • Sweden
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Iceland
 • Finland
 • Hungary
 • Cyprus
 • Romania
 • Luxembourg
 • Republic of Ireland
 • Serbia
 • Albania
 • Belarus
 • Moldova
 • Slovakia
 • Liechtenstein
 • Denmark
 • Netherlands
 • Australia
 • Fiji
 • New Zealand
 • Egypt
 • Morocco
 • South Africa
 • Algeria
 • Nigeria
 • Kenya
 • Mauritius
 • Tanzania
 • Ghana
 • Tunisia
 • Senegal
 • Uganda
 • Côte d’Ivoire
 • Nigar
 • Malawi
 • Mauritania
 • Swaziland
 • Réunion
 • USA
 • Canada
 • Mexico
 • Brazil
 • Argentina
Zone Country Code Call in Visting Country Call to Myanmar International Call while Roaming Incoming Call SMS Ks/MB (Data)
Asia +8 Brunei (00)673 1200 3000 4000 1200 400 1000
Asia +8 Cambodia (00)855 900 1000 1500 700 400 1000
Asia +8 China (00)86 1200 3000 4000 1200 400 1000
Asia +8 India (00)91 900 1000 1500 700 400 1000
Asia +8 Indonesia (001)62 900 1000 1500 700 400 -
Asia +8 Japan (010)81 900 1000 1500 700 400 1000
Asia +8 Laos (00)856 1200 3000 4000 1200 400 1000
Asia +8 Macau (00)853 1200 3000 4000 1200 400 -
Asia +8 Malaysia (00)60 150 200 500 Free 50 8
Asia +8 Philippines (00)63 900 1000 1500 700 400 -
Asia +8 Singapore (001)65 900 1000 1500 700 400 1000
Asia +8 South Korea (001)82 900 1000 1500 700 400 2500
Asia +8 Taiwan (002)886 1200 3000 4000 1200 400 1000
Asia +8 Thailand (001)66 500 500 1500 300 400 500
Asia +8 Vietnam (00)84 1200 3000 4000 1200 400 5000
Asia +8 HongKong (001)852 900 1000 1500 700 400 1000
East and South Asia Mongolia (001)976 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Papua New Guinea (05)675 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Timor-Leste 670 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Iran (00)98 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Iraq (00)964 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Bahrain (00)973 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Oman (00)968 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Jordan (00)962 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Saudi Arabia (00)966 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East Turky (00)90 1400 3500 4000 1400 500 -
Middle East UAE (00)971 1400 3500 4000 1400 500 15000
East and South Asia Bhutan (00)975 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Nepal (00)977 1400 3500 4000 1400 500 15000
East and South Asia Bhutan (00)975 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Maldives (00)960 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Pakistan (00)92 1400 3500 4000 1400 500 -
East and South Asia Sri Lanka (00)94 1400 3500 4000 1400 500 5000
Europe Armania (00)374 1800 4500 5000 1800 700 -
Europe Portugal (00) 351 1800 4500 5000 1800 700 -
Europe Russia (810) 7 1800 4500 5000 1800 700 -
Europe Spain (00) 34 1800 4500 5000 1800 700 8000
Europe Turkmenistan (810)993 1800 4500 5000 1800 700 -
Europe Germany (00)49 2000 5000 5000 2000 700 8000
Europe Italy (00)39 2000 5000 5000 2000 700 15000
Europe France (00)33 2000 5000 5000 2000 700 5000
Europe United Kingdom (00)44 2000 5000 5000 2000 700 1000
Europe Switzerland (00)41 2000 5000 5000 2000 700 1000
Europe Greece (00)30 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Norway (00)47 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Poland (00)48 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Austria (00)43 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Sweden (00)46 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Belgium (00)32 2000 5000 5000 2000 700 1000
Europe Czech Republic (00)420 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Iceland (00)354 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Finland (00)358 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Hungary (00)36 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Cyprus (00)357 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Romania (00)40 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Luxembourg (00)352 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Republic of Ireland (00)353 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Serbia (99)381 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Albania (00)355 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Belarus (810)375 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Moldova (00)373 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Slovakia (00)421 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Liechtenstein (00)423 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Denmark (00)45 2000 5000 5000 2000 700 -
Europe Netherlands (00)31 2000 5000 5000 2000 700 1000
Australia Australia (0011)61 2000 5000 5000 2000 700 -
Australia Fiji (00)675 2000 5000 5000 2000 700 -
Australia New Zealand (00)64 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Egypt (00)20 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Morocco (00)212 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa South Africa (09)27 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Algeria (00)213 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Nigeria (009)234 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Kenya (000)254 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Mauritius (020)230 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Tanzania (000)255 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Ghana (00)223 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Tunisia (00)216 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Senegal (00)221 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Uganda (000)256 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Côte d’Ivoire (00)225 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Nigar (00)227 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Malawi (00)265 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Mauritania (00)222 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Swaziland (00)268 2000 5000 5000 2000 700 -
Africa Réunion (00)262 2000 5000 5000 2000 700 -
America USA (011)1 2000 5000 5000 2000 700 1000
America Canada (011)1 2000 5000 5000 2000 700 15000
America Mexico (00)52 2000 5000 5000 2000 700 -
America Brazil (0014)55 2000 5000 5000 2000 700 -
America Argentina (00)54 2000 5000 5000 2000 700 1000

pdfDownload

အကယ်၍ သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင်၏ ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုပါက ဖော်ပြပါ ကွန်ရက်များထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

 • MPT GSM
 • MPT
 • MM900

သင်၏ အသုံးပြုလျက်ရှိသော သင်၏နိုင်ငံတွင်းမှ ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီမှ ကျသင့်ငွေကို ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ လာရောက်သည့် နိုင်ငံကို ရှာဖွေပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ဆက်သွယ်ရန် ကွန်ရက်ချိတ်၍ ရ မရကို ဦးစွာ စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံရပ်ခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှု

MPT မှ နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုများ (IDD)ကို ယခင်ထက် ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

MPT မှ သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်၍ စျေးနှုန်းသက်သာသော ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းလိုသောကြောင့် နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခများကို စျေးလျှော့ချထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှုန်းထားအသစ်များကို နိုင်ငံ၏ တည်နေရာဇုံအပေါ်မူတည်၍ ၂၀၀ ကျပ်မှ ၈၀၀ ကျပ် အထိ စျေးနှုန်း သတ်မှတ်မှု (၅)မျိုး ခွဲ၍ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် အာဆီယံအသင်းဝင် နိုင်ငံများနှင့် အခြား ၈ နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ယိုးဒယားနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံများထံသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့်သာ ခေါ်ဆို ဆက်သွယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။

ခုဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ MPT နှင့်အတူ လွယ်ကူစွာတိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီနော်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင် ရ၅% အထိ သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး SMS ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ၉၀% အထိတောင် စျေးသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရာတွင် ၁၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး စတင်အသုံးပြုချိန်မှစ၍ ရက်၃၀ အတွင်းအကျုံးဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့် ချစ်သူခင်သူ တွေနဲ့ ယူဇနာပေါင်းများစွာ ဝေးလို့နေလည်း MPT နဲ့ဆို အမြဲနီးစပ်နေနိုင်ပြီပေါ့။

၂၀၁၆ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ လက်ရှိနှုန်းထားများ အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 Subscription  Calling  SMS  Validity
 Thailand  1000 Ks  50 Ks/Min  15 Ks/SMS  30 days
 Malaysia
ZONES ASEAN & 8 USA & CANADA OTHER ASIA & OCEANIA EUROPE REST OF THE WORLD
TARIFF (Ks/Min) 200 250 400 600 800
COUNTRIES COVERED 1. Bangladesh 1. USA 1. Afghanistan 21. Siri Lanka 1. Albania 24. Latvia Other countries not specified
2. Brunei 2. Canada 2. Australia 22. Tajikistan 2. Andorra 25.

Liechtenstein

 3. Cambodia 3. Bhutan 23. Turkmenistan 3. Armenia 26. Lithuania
 4. China 4. Cook Islands 24. Timor-Leste 4. Austria 27. Luxembourg
5. Hongkong 5. Fiji 25. Tokelau 5. Azerbaijan 28. Macedonia
6. India 6.

French Polynesia

26. Uzbekistan

 

6. Belarus 29. Malta
7. Indonesia 7. Guam 27.

Willis and Futuna

7. Belgium 30. Moldova
8. Japan 8. Kazakhstan 8.

Bosnian Herzegovina

31. Monaco
9. Laos 9. Kyrgyzstan 9. Bulgaria 32. Montenegro
10. Macau 10. Maldives 10. Croatia 33. Netherlands
11. Philippines 11.

MarshallI Islands

11. Cyprus 34. Norway
12. Singapore

12. Micronesia

12.

Czech Republic

35. Poland
13.

South Korea

13. Mongolia 13. Denmark 36. Portugal
14. Taiwan

14. Nepal 14. Estonia 37. Romania
15. Vietnam 15.

New Zealand

15. Finland 38. San Marino
 16. Thailand 16.

Norfolk Islands

16. France 39. Serbia
 17. Malaysia 17.

North Korea

 

17. Georgia 40. Slovakia
18. Pakistan

18. Germany 41. Slovenia
19. Palau 19. Greece 42. Spain
20. Russia

20. Hungary 43. Sweden
21. Iceland 44. Switzerland
22. Ireland 45. Turkey
23. Italy 46. Ukraine
47. UK
48. Vatican City

Gambia, Haiti, Suriname, Nauru, Papua New Guinea, Tonga, Solomon Islands, Vanuatu, Niue Island, Samoa, Kiribati, New Caledonia နှင့် Tuvalu တို့အား ခေါ်ဆိုမှုကို၁မိနစ်တွင် ၈၄၀၀ကျပ်ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များ

 • ၀န်ဆောင်မှုအကြောင်း
  • မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ နိုင်ငံခြားလိုင်းဖုန်းများနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ ခေါ်ဆိုမှုများကို နိုင်ငံရပ်ခြား ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဟု သတ်မှတ်သည်။
  • Premium နံပါတ်များ၊ Satellite နံပါတ်များနှင့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်များအတွက် သီးသန့်စျေးနှုန်းများနှင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • အော်ပရေတာအပေါ်မူတည်၍မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံများအပေါ်မူတည်၍ ကျသင့်ငွေများ ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်သည်။
  • IDD (International Direct Dialing) ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ နေ၍ အခြားနိုင်ငံမှ လိုင်းဖုန်းများနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ (voice call) အသံခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည် နိုင်ငံခြားခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ခေါ်ဆိုသည့် နိုင်ငံအပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ အော်ပရေတာမှ တူညီသော နှုန်းထား များဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • စာတိုတစ်စောင် (SMS) အတွက် သတ်မှတ်ထားသော စာလုံးအရေအတွက်မှာ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာအလုံး ၁၆၀ (space အပါအဝင်) ဖြစ်ပါသည်။
  • Data Roaming Service ဆိုတာ တခြားနိုင်ငံက မိုဘိုင်းလ် ၀န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုရဲ့ ကွန်ယက်မှာ သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို အသုံးပြုနိုင်စေမယ့်ဝန်ဆောင်မှုပါ။  ဒီဝန်ဆောင် မှုကြောင့် သင်ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း  MPT ကွန်ရက် အသုံးပြု အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်တဲ့  အင်တာနက်နဲ့  Application တွေကို အသုံးပြုနိုင်သလို MPT အင်တာနက်ကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဆက်ပြီးရှိနေနို်င်စေမှာပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်ငွေကို MPT ကသုံးစွဲသူထံမှ ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
 • ၀န်ဆောင်မှု ရယူအသုံးပြုနိုင်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားများ
  • MPT GSM/ WCDMA နှင့် CDMA အသုံးပြုသူများ အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။
 • ၀န်ဆောင်မှု ရယူခြင်း
  • MPT ဆင်းကဒ်များအားလုံးဖြင့် နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် မည်သည့် လျှောက်ထားမှုမျိုးမှ မလိုအပ်ပဲ အလိုအလျှောက် ခေါ်ဆိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • Data Roaming ရယူဖို ့အတွက် ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်သုံးဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူတွေကတော့ ၁၃၃၂ သို့ RMDON ဟု စာတိုပေးပို့ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်  ၁၃၃၂ သို့ RMDOFF ဟု စာတိုပေးပို့ရမှာပါ။ လစဉ်ပေးစနစ်သုံးဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူ တွေကတော့  MPT အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်တွေကနေတဆင့် လျှောက်ထားရမှာပါ။ Corporate Post Paid  သုံးစွဲသူတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ B2B မန်နေဂျာကဆင့် ဆက်သွယ် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
 • ၀န်ဆောင်မှုအား ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ခြင်း
  • အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်း၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်များနှင့် စျေးနှုန်းတို့ကို MPT အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ MPT သည် မည်သည့်အချိန်တွင် မဆို အထက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ အသစ်ပြုပြင်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ (website၊ စျေးဆိုင်များ)ထိုမှတဆင့် ကြေညာဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။