×

ဆမ်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ဆင်းမ်ကဒ်မှတ်ပုံတင်နိုင်သောနေရာများကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုပါ။ →

  • စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော SIM Card များလည်း ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။
  • ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူထားသောစာချုပ်မှာ မိမိနာမည်နှင့်ဖြစ်ပါကလည်း ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
  • အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက, MPT call center နံပါတ်ဖြစ်သော ၁၀၆ သို့ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။