ဇီ၀က

ကျန်းမာရေးအာမခံ

COVID-19 ကဲ့သို့ရောဂါများ နဲ့ သေဆုံးခြင်းတို့အတွက် နှစ်စဉ်ပရီမီယံကြေး
5,600 ကျပ် မှ စတင်၍ ကာကွယ်နိုင်ပါပြီ

အာမခံထားနိုင်ခွင့်ရှိသူများ

MPT အသုံးပြုသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံး  ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လာရောက်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံခြားသားများ အားလုံးတို့သည်  ဇီဝကကျန်းမာရေးအာမခံ MPT Platform မှ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။

ပရီမီယံနှုန်း
-(၅,၆၀၀) ကျပ်မှစ၍ ထားရှိနိုင်ပါတယ် ။
အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်
- အသက် (၆) နှစ် မှ (၇၅) နှစ်အထိအသက် (၆) နှစ်မှ (၁၈) နှစ်အထိ မိဘအုပ်ထိန်းသူမှ အာမခံထားရှိပေးနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်း နှင့် အကာအကွယ်များကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ရန်

ပရီမီယံနှုန်း နှင့် အကာအကွယ်များကို Purchase System ၏ Step (6) တွင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

၁၊ အောက်ပါပုံအတိုင်း မွေးသက္ကရာဇ်၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်းများကို ဖြည့်စွက်ပါ။

၂၊    နံပါတ်(၁) တွင်ဖြည့်စွက်ထားသည့်အချက်ပေါ်အခြေခံပြီး အကောင်းဆုံးနှင့်အသင့်လျော်ဆုံးပေါ်လစီကို ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။

၃၊   နှစ်စဉ်ကြေးနှင့် ပရီမီပေးသွင်းခြင်း တို့ကိုရွေးချယ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ပရီမီယံနှုန်း နှင့် အကာအကွယ်များကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။

၄၊   ပရီမီယံနှုန်း သည် Payment Colum အောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

မှတ်ချက်: အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင်အခြေခံယူနစ် (၁ ယူနစ်) စျေးနှုန်းများနှင့် အကာအကွယ်များကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း
အာမခံကြေးပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ (၁) နှစ်
အာမခံထားငွေ
အနည်းဆုံး (1,000,000) သိန်းကျပ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း (10,000,000) အထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလ (အာမခံအကာအကွယ်စတင်မည့်အချိန် )ပရီမီယံစတင်ပေးသွင်းပြီးနောက် အလုပ်ချိန်(၅) ရက်အတွင်း GGI မှ လူကြီးမင်းအား လျှောက်ထားသော ပေါ်လစီအတွက် ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ။
ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများMPT ဖုန်းဘေလ် (သို့) MPT Pay မှ တစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်

အသက်အုပ်စု အလိုက် အခြေခံ ယူနစ်စျေးနှုန်းများ

အသက်အုပ်စုMinimum ( 1 unit )Maximum ( 10 unit )အာမခံ အကာအကွယ်များ
၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး ပရီမီယံ(ကျပ်)တစ်လုံးတည်းပေး ပရီမီယံ (ကျပ်)၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး ပရီမီယံ(ကျပ်)တစ်လုံးတည်းပေး ပရီမီယံ (ကျပ်)
6 to 305,60011,0005,60011,000• ဆေးရုံတက်ခြင်းအတွက် တစ်ရက်လျှင် - 10,000 ကျပ်
(အများဆုံးရက်ပေါင်း 60 အထိ)

• သေဆုံးခြင်းအတွက် - 1,000,000 MMK
31 to 407,30014,3007,30014,300
41 to 509,00017,6009,00017,600
51 to 6014,60028,60014,60028,600
61 to 7531,40061,60031,40061,600

ရွေးချယ်နိုင်သော အာမခံ အကာအကွယ် -၁ ( ၁ ယူနစ်)

အသက်အုပ်စုပရီမီယံနှုန်း ( 1 unit )ပရီမီယံနှုန်း ( 10 unit )အာမခံ အကာအကွယ်များ
၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး ပရီမီယံ(ကျပ်)တစ်လုံးတည်းပေး ပရီမီယံ (ကျပ်)၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး ပရီမီယံ(ကျပ်)တစ်လုံးတည်းပေး ပရီမီယံ (ကျပ်)
6 to 758,40016,5008,40016,500• တစ်ကိုယ်လုံး မေ့ဆေး (သို့) ကိုယ်တစ်ပိုင်းထုံဆေးဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းအတွက် တစ်ယူနစ်အတွက် အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ် (သို့) အနည်းဆုံး ကျပ် 500,000

• ကိုယ်၀န်ပျက်ကျခြင်းအတွက် ဆေးရုံ/ ဆေးခန်းပြသ ကုသခြင်းအတွက် ၀ယ်ယူထားသည့် ယူနစ်နှင့် မဆိုင်ပဲ ကျပ် 300,00

• (ခွဲစိတ်ကုသခြင်း နှင့် ကိုယ်၀န်ပျက်ကျခြင်း နှစ်ခုပေါင်း အတွက် အများဆုံး အကျိုးခံစားခွင့် ပမာဏသည် (ကျပ် 500,000/- X အာမခံထားသည့် ယူနစ်)

ရွေးချယ်နိုင်သော အာမခံ အကာအကွယ် -၂ ( ၁ ယူနစ်)

အသက်အုပ်စုပရီမီယံနှုန်း ( 1 unit )ပရီမီယံနှုန်း ( 10 unit )အာမခံ အကာအကွယ်များ
၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး ပရီမီယံ(ကျပ်)တစ်လုံးတည်းပေး ပရီမီယံ (ကျပ်)၆ လ တစ်ကြိမ်ပေး ပရီမီယံ(ကျပ်)တစ်လုံးတည်းပေး ပရီမီယံ (ကျပ်)
6 to 754,500 8,800 4,500 8,800 • ဆေးရုံ ဆေးခန်း တစ်ကြိမ်ပြသလျှင် 2,500 ကျပ် (အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့် ပမာဏသည် ကျပ် 10,000/- X အာမခံထားသည့် ယူနစ် )

အသက်အုပ်စု အလိုက် အခြေခံ ယူနစ်စျေးနှုန်းများ

အာမခံ အကာအကွယ်များ ( ၁ ယူနစ်)

ဆေးရုံတက်ခြင်းအတွက် တစ်ရက်လျှင် - (10,000) ကျပ် (အများဆုံးရက်ပေါင်း (60) အထိ) သေဆုံးခြင်းအတွက် - (1,000,000) MMK

ရွေးချယ်နိုင်သော အာမခံ အကာအကွယ် -၁ ( ၁ ယူနစ်)

ရွေးချယ်နိုင်သော အာမခံ အကာအကွယ် -၁ ( ၁ ယူနစ်)

တစ်ကိုယ်လုံး မေ့ဆေး (သို့) ကိုယ်တစ်ပိုင်းထုံဆေးဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းအတွက် (၁)ယူနစ်အတွက် အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ် (သို့) အနည်းဆုံး ကျပ် (500,000/-) ကိုယ်၀န်ပျက်ကျခြင်းအတွက် ဆေးရုံ/ ဆေးခန်းပြသ ကုသခြင်းအတွက် ၀ယ်ယူထားသည့် ယူနစ်နှင့် မဆိုင်ပဲ ကျပ် (300,000/-) (ခွဲစိတ်ကုသခြင်း နှင့် ကိုယ်၀န်ပျက်ကျခြင်း (၂) ခုပေါင်းအတွက် အများဆုံး အကျိုးခံစားခွင့် ပမာဏသည် (ကျပ် (500,000/-) X အာမခံထားသည့် ယူနစ်)

ရွေးချယ်နိုင်သော အာမခံ အကာအကွယ် -၂ ( ၁ ယူနစ်)

ရွေးချယ်နိုင်သော အာမခံ အကာအကွယ် -၂ ( ၁ ယူနစ်)

ဆေးရုံ ဆေးခန်း တစ်ကြိမ်ပြသလျှင် (2,500) ကျပ် (အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့် ပမာဏသည် ကျပ် (10,000/)- X အာမခံထားသည့် ယူနစ် )

ဇီဝက အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်

အဆင့် - ၁


U-Life ( ယူလိုက်ဖ် ) စာမျက်နှာရှိ “ Apply ZIWAKA” “ ဇီ၀က အာမခံ လျှောက်ထားရန်” အားနှိပ်ပြီး မိမိ၏ MPT ဖုန်းနံပတ်ကို screen မှာ ပြသထားသည့်အတိုင်း ထည့်ကာ OTP Code ရယူပြီး စာတိုအနေဖြင့် ပေးပို့လာသော OTP အမှတ် ကိန်းဂဏန်း ၆ လုံးကိုထည့်ပြီး Proceed ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် - ၂

ကျန်းမာရေ:အာမခံအသစ်ဝယ်ယူမည်ကို screen တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းနှိပ်ပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်များ ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး (ယခင်အဆိုပြုထားမှုများကို ကြည့်ချင်ပါက “Check Application Status” ကိုနိုပ်ခြင်းဖြင်းလည်း မိမိ၏ကျန်းမာရေးအာမခံလျှောက်လွှာ မည်သည့်အဆင့်တွင်ရောက်ရှိ နေကြောင်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

အဆင့် - ၃

“Click to download Product Information” အားနှိပ်ပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေ:အာမခံဝယ်ယူလိုပါက “ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်” “Proceed” ကို နိုပ်ပါ။

အဆင့်-၄

မိမိ၏ အသက် ၊ အသုံးပြုလိုသည့် ငွေပမာဏနှင့် ငွေပေးချေလိုသည့် ကာလတို့ ကို screen တွင် ပြသထားသည့်အတိုင်း ရေးချယ်ထည့်သွင်းပါက အထက်တွင် မိမိရွေးချယ်ခဲသည့် budget အတိုင်း ကမ်းလှမ်းထားသည့် package ၂ မျိုး ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ထို package ၂ မျိုးထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို “Select” ရွေးချယ် နိုပ်ပါ။

အဆင့် - ၅

မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းစစ်ဆေးပြီးလျှင် “Proceed” ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် - ၆

မိမိမှ အကျိုးခံစားခွင့် လွှဲပြောင်းပေးလိုသူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထပ်မံ
ဖြည့်သွင်းစစ်ဆေးပြီးလျှင်“Proceed” ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် - ၇

မိမိ၏ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ယခင် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော ကျန်းမာရေးအခြေ အနေများကို Health Declaration စာမျက်နှာတွင် ဖြည့်သွင်းစစ်ဆေးပြီးလျှင်“Proceed” ကိုနှိပ်ပါ။ အာမခံထားမည့်သူ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို “Yes” ဟုဖြေဆိုခဲ့သောအပိုင်း များရှိခဲ့သော် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သတ်ပြီး “remark” တွင် မှတ်ချက်ရေးပြီးမှ “Proceed” ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် - ၈

အထက်ပါအဆင့်များ အားလုံးပြီးဆုံးပါက ZIWAKA တွင် မိမိ၏ အဆိုပြုထားမှု အကျဉ်းချုပ်ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး Campaign Code, Referral Code, Agent Code များ မဖြည့်သွင်းဘဲ  “အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ပါကြောင်း” “ I agree that the provided information are true and correct” နေရာတွင်အမှန်ခြစ်၍ “Proceed” ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် - ၉

အထက်ပါအဆင့်များ အားလုံးပြီးဆုံးပါက ပြသထားသည်အတိုင်း အဆိုပြုမှုအောင်မြင်ကြောင်း ပေါ်လာ မည်ဖြစ်ပြီး, ထည့်သွင်းထားသော ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS message ပို့ပေးပါမည်။ SMS message ဝင်လာပြီးလျင် “Proceed to Payment” ကို ပုံတွင်ပြသထားသည့် အတိုင်း နိုပ်ပါ။

အဆင့် - ၁၀

မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။ MPT Money (သို့မဟုတ်) MPT Main Balance ဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါတယ်။

အဆင့် - ၁၁

ငွေပေးချေမှု ပြီးဆုံးပါက အောင်မြင်သည့် payment successful စာကိုတွေ့ရမည်။

အဆင့် - ၁၂

payment successful ဖြစ်ပြီး GGI မှ လူကြီးမင်း၏ အာမခံ ပေါ်လစီ အသေးစိပ်အတွက်  (၅) ရက် အတွင်း ပြန်လည်ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိပ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက Hotlines : 09 400 083 003 / 09 400 083 004 သို့ နေ့စဥ် တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ ( နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း )   ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

၁။ GGI Nippon Life သို့ ဆက်သွယ်ခြင်း

ပေါ်လစီရှင်များအနေဖြင့် GGI NIPPON LIFE ထံအောက်ဖော်ပြပါ အချက်များဖြစ်လျင် ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။

 • ရောဂါကြောင့် သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရခြင်း၊
 • အာမခံထားသူသေဆုံးခြင်း၊
 • အကြီးစားခွဲစိတ်ကုသခြင်း (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊
 • ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြသရခြင်း၊

GGI NIPPON LIFE ၏ ဝန်ထမ်းများမှ ဆက်သွယ်လားခြင်းအပေါ်  အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

 • ဝန်ထမ်းမှ ဖြစ်ပွားသည့် ကိစ္စနှင့် ဆက်သွယ်တောင်းခံသည့် အကြောင်းအရာမေးမြန်းမည်၊
 • ဝန်ထမ်းမှ ဆက်သွယ်သူ၏အမည်မေးမြန်းမည်၊
 • ဝန်ထမ်းမှ ပေါ်လစီအမှတ် မေးမြန်းမည်၊
 • ဝန်ထမ်းမှ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံမှုအကြောင်းကြားချက် မှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်၊
 • ဝန်ထမ်းမှ လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအား ဆေးရုံတက်ပြီး၊ ခွဲစိတ်ပြီး၊ ဆေးခန်းပြပြီး အချိန်တွင် Viber (သို့မဟုတ်) Email ဖြင့်ပေးပေးရန်တောင်းဆိုမည်၊

၂။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်း

ပေါ်လစီရှင်မှ လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအား ဆေးရုံတက်ပြီး၊ ခွဲစိတ်ပြီး၊ ဆေးခန်းပြပြီး အချိန်တွင် အောက်ဖော်ပြမှာအခြေအနေအတိုင်း Viber (သို့မဟုတ်) Email ဖြင့်ပေးပို့ပေးရမည်။

ရောကြောင့် (သို့) ထိခိုက်မှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရခြင်းအတွက

 • ပေါ်လစီမူရင်း၏ ဓါတ်ပုံ
 • GGINL ၏ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာဖောင်ဖြည့်စွက်ပြီး ဓါတ်ပုံ
 • ဆရာဝန်ထောက်ခံချက် ဓါတ်ပုံ
 • ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းများ၏ ဓါတ်ပုံများ

အာမခံထားသူအသက်ဆုံးရှုံးခြင်း

 • ပေါ်လစီမူရင်း၏ ဓါတ်ပုံ
 • GGINL ၏ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာဖောင်ဖြည့်စွက်ပြီး ဓါတ်ပုံ
 • သေဆုံးခြင်းအထောက်အထားများ ဓါတ်ပုံ

GGI NIPPON LIFE မှ အောက်ပါအတိုင်း လက်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးမည် ဖြစ်သည်။ :

 • ပေးပို့လာသည့်စာရွက်စာတမ်းများလက်ခံစုဆောင်းခြင်း၊
 • ပေးပို့လာသည့်စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ပါက ထပ်မံ တောင်းခံခြင်းများပြုလုပ်မည်၊
 • ပေါ်လစီ၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိလျင် အကြောင်းပြန် မည်၊

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်း(Cont’d)

ပေါ်လစီရှင်မှ လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအား ဆေးရုံတက်ပြီး၊ ခွဲစိတ်ပြီး၊ ဆေးခန်းပြပြီး အချိန်တွင် အောက်ဖော်ပြမှာအခြေအနေအတိုင်း Viber (သို့မဟုတ်) Email ဖြင့်ပေးပို့ပေးရမည်။

အကြီးစားခွဲစိတ်ခြင်း (သို့) ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းအတွက

 • ပေါ်လစီမူရင်း၏ ဓါတ်ပုံ
 • GGINL ၏ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာဖောင်ဖြည့်စွက်ပြီး ဓါတ်ပုံ
 • ဆရာဝန်ထောက်ခံချက် ဓါတ်ပုံ
 • ဆေးရုံ၏ခွဲစိတ်ကုသမှု ငွေရှင်းပြေစာ ဓါတ်ပုံ

ဆေးရုံဆေးခန်းပြသရခြင်းအတွက

 • ပေါ်လစီမူရင်း၏ ဓါတ်ပုံ
 • GGINL ၏ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာဖောင်ဖြည့်စွက်ပြီး ဓါတ်ပုံ
 • ဆရာဝန်ထောက်ခံချက် ဓါတ်ပုံ
 • ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

GGI NIPPON LIFE မှ အောက်ပါအတိုင်း လက်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးမည် ဖြစ်သည်။ :

 • ပေးပို့လာသည့်စာရွက်စာတမ်းများလက်ခံစုဆောင်းခြင်း၊
 • ပေးပို့လာသည့်စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ပါက ထပ်မံ တောင်းခံခြင်းများပြုလုပ်မည်၊
 • ပေါ်လစီ၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိလျင် အကြောင်းပြန် မည်၊

၃။ အကျိုးခံစားခွင့် ပေးချေမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

GGI NIPPON Life မှဝန်ထမ်းများသညအကျိုးခံစားခွင့်ပေးချေမှုအတွကအောက်ပါအချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

 •  ပေါ်လစီအား Core System ထဲတွင်အတည်ပြုခြင်း၊
 • စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆေးစာများစစ်ဆေးပြီး အကျိုးခံစားခွင်ပမာဏတွက်ချက်ခြင်း၊ (လိုအပ်လျင်စာရွက်စာတမ်းဆေးစာများထပ်မံတောင်းခံမည်)
 • အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းအမှုတွဲအား ခွင့်ပြုချက်တင်ခြင်း၊
 • အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းအမှုတွဲအား လက်ခံရန် သို့မဟုတ်
 • အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်း အမှုတွဲဆောင်ရွက်ရန်ကြာချိန်သည် ရုံးဖွင့်ရက် ၇ ရက်.အတွင်းဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ (ပေါ်လစီရှင်ထံမှစာရွက် စာတမ်းတောင်းဆိုချိန်မပါဝင်ဘဲ)

၄။ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံမှု အခြေအနေ ပြန်လည်အကြောင်းပြန်ခြင်း

GGI NIPPON LIFE မှဝန်ထမ်းများသညအောက်ဖော်ပြပအခြေအနေများ အတိုင်းကြောင်းပြန်ကြားပေးပါမည

 • အကယ်၍ငြင်းပယ်ခဲ့လျင် ဝန်ထမ်းမှမည့်သို့ကြောင်းငြင်းပယ် ကြောင်းရှင်းပြမည်၊
 • ဝန်ထမ်းမှ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံမှု ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် ပမာဏ ဘယ်လောက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြမည်၊
 • ဝန်ထမ်းမှ အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပေးရန်အတွက် ပေါ်လစီရှင်၏ ဘဏ်စာရင်း နံပါတ်တောင်းခံမည်၊
 • အကယ်၍ ပေါ်လစီရှင်တွင် ဘဏ်စာရင်းမရှိပါက ငွေလွှဲထုတ်လို သောဘဏ်ခွဲလိပ်စာ မေးမည်၊

ပေါ်လစီရှင်အနေ သိုမိသားစုဝင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပအခြေအနေများအတိုင်း ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည

 • အကယ်၍ငြင်းပယ်ခဲ့လျင် ပေါ်လစီရှင်မှ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ငြင်းပယ်ကြောင်း သိရှိရပါမည်၊
 • ပေါ်လစီရှင်မှ ရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်ပမာဏသိရမည်၊
 • ပေါ်လစီရှင်မှ အကျိုးခံစားခွင့်လက်ခံရန် ဘဏ်စာရင်းအမှတ် ပေးပို့ရမည်၊
 • အကယ်၍ ပေါ်လစီရှင်တွင် ဘဏ်စာရင်းမရှိပါက ငွေလွှဲထုတ်လို သောဘဏ်ခွဲလိပ်စာ ပေးပို့ရမည်၊

၅။ အကျိုးခံစားခွင့် လွှဲပေးခြင်း

ပေါ်လစီရှင်သည်အောက်ဖော်ပြပနည်းလမ်းများမတောင်းခံထားသည့်အကျိုးခံစားခွင့်အားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

 •  ပေါ်လစီရှင်သည် အကျိုးခံစားခွင့်ငွေအား Mobile payment များမှလည်း ရနိုင်ပါသည်။
 •  ပေါ်လစီရှင်သည် အကျိုးခံစားခွင်ငွေအား ဘဏ်များမှတစ်ဆင့်လည်းထုတ် ယူနိုင်ပါသည်။

ဇီဝက အာမခံ စုံစမ်းမှုအတွက် ဆက်သွယ်ရန်

ပိုမိုသိရှိလိုပါက

09 400 083 003
09 400 083 004
နေ့စဥ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့
နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအတွင်

ကျန်းမာရေးအာမခံအသေးစိပ်အား ထပ်မံသိရှိလိုပါက လူကြီးမင်း၏ ဆက်သွယ်ရန် နံပတ်အား ဇီ၀က မှ ပြန်လည်ဆက်သွယ် ရှင်းပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

၁။ ကျန်းမာရေးအာမခံဆိုတာဘာလဲ။

ကျန်းမာရေးအာမခံဆိုတာ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုစရိတ်အား အတိုင်းအတာတစ်ရပ် အထိသက်သာ စေနိုင်သော အာမခံဖြစ်ပါတယ်။

၂။ ကျန်းမာရေးအာမခံကဘယ်လိုမျိုးတွေခံစားခွင့်ရှိတာလဲ။

ကျန်းမာရေးအာမခံက မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် (သို့မဟုတ်) ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံ တက်ရရင် ဝယ်ယူထားသည့် အကာအကွယ်ပမာဏအတိုင်း ဆေးရုံတက်ရက်ဖြင့် တွက်ချက်၍ အကျိုးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးပါတယ်။

၃။ ကျန်းမာရေးအာမခံကိုဘယ်သူတွေဝယ်လို့ရလဲ။

အသက် (၆) နှစ်အရွယ်ကစပြီး အသက် (၇၅) နှစ်မကျော်သေးသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အသက် (၁၈) နှစ် အောက်ရှိသူများအတွက် အုပ်ထိန်းသူမှ ပေါ်လစီပိုင်ရှင် အဖြစ်ဝယ်ယူပေးနိုင်ပါ တယ်။

၄။ မိမိ၏ မိသားစုဝင်တွေအတွက် ဝယ်ပေးလို့ရလား။

ရပါတယ်၊ မိသားစုဝင်အနေဖြင့် အသက် (၆) နှစ် မှ (၇၅) အတွင်းရှိရမှာဖြစ်ပြီး အသက် (၁၈) နှစ် အောက်ရှိသူများအတွက် အုပ်ထိန်းသူမှ ပေါ်လစီပိုင်ရှင် အဖြစ်ဝယ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။

၅။ မိမိ၏ မိခင်/ဖခင် သွေးတိုး(သို့)အခြား ရောဂါဖြစ်နေလို့ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ချင်လို့ ရလား။

ကျန်းမာရေးအာမခံက ရောဂါမရှိသေးသောသူများသာ ရောဂါဖြစ်၍ ဆေးရုံတက်သည့် အခြေအနေအတွက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

၆။ မိမိတွင် ယခင်ကရောဂါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော မှတ်တမ်းရှိသောကြောင့် ဝယ်လို့ရမရသိလို့ရမလား။

ZIWAKA တွင်အဆိုပြုသည့်အခါ မွတ်ဟကြေငြာချက်ပုံစံတွင် မိမိ၏ အခြေအနေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်စွက်ပေးပါ၊ ဝယ်လို့ ရမရ ပြန်လည် အကြောင်းပြန်ပေးပါ့မယ်။

၇။ ကျန်းမာရေးအာမခံကာလကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ။

ကျန်းမာရေးအာမခံကာလမှာ ၁နှစ်ဖြစ်ပြီး ၆လ တကြိမ် ငွေသွင်းသည့် ပေါ်လစီရှင်များ အတွက် ၆လပြည့် ပြီး (၁၅) ရက်အတွင်း ဒုတိယ အရစ် မသွင်းလျင် ပေါ်လစီပျက်ပါတယ်။

၈။ ကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်ပြီးမထားချင်တော့ရင် ငွေပြန်အမ်းပါသလား။

ကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်ပြီး မထားချင်လျင်တော့ ငွေပြန်မအမ်းပါ။

၉။ကျန်းမာရေးအာမခံကာလတလျှောက်လုံးလျော်ကြေးမတောင်းလျင် နောက်နှစ်ဝယ်လျင် လျှော့ပေးလား။

ကျန်းမာရေးအာမခံ ကာလတလျှောက်လုံး လျော်ကြေးမတောင်းလျင် နောင်နှစ်ဝယ်လျင် လျော့ပေးလို့ မရပါ။

၁၀။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ရင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲ။

ကျန်းမာရေးအာမခံပရီမီယံမှာ အာမခံထားသူအသက်ပေါ်မတည်ပါသည်။ ဥပမာ အသက် ၃၀မကျော်သေး တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင် ၁နှစ်စာ တစ်လုံးထဲသွင်းမည်ဆိုလျင် ၁၁,၀၀၀/- ကျပ် ကျသင့်ပြီး၊ ၆လစာ ဆိုရင် ၅,၆၀၀/- ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။

၁၁။ကျန်းမာရေးအာမခံ ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ငွေသားနဲ့ ပေးရမှာလား။

ကျန်းမာရေးအာမခံပရီမီယံကို MPT money ဒါမဟုတ် MPT ဖုန်းဘေဖြင့် ဝယ်လို့ရပါ တယ်။

၁၂။ ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဝယ်မလို့ MPT money account တွင် ငွေသားမကျန်ရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။

ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဝယ်မလို့ MPT money account တွင် ငွေသားမကျန်ရင် ဖုန်းဘေဖြည့်ပြီး ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။

၁၃။ကျန်းမာရေးအာမခံကိုအရစ်ကျဝယ်လို့ရပါသလား။

ကျန်းမာရေးအာမခံပရီမီယံကို ၁နှစ် ဒါမဟုတ် ၆လစာဖြင့်ပေးချေလို့ရပါတယ်။

၁၄။ ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဝယ်သည့်အခါ ဆေးစစ်ရမှလား။

ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ဆေးမစစ်ရပါဘူး။ အဆိုလွှာနှင့်အတူ မွက်ဟ ကြေငြာလွှာအား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လျင်တော့ ဆေးစာများနှင့် ဆေးစစ်ချက်များ မိတ္တူပို့ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၅။ ကျန်းမာရေးအာမခံက ပြည်တွင်းတွင်မက ပြည်ပ ဆေးရုံတွေဆေးခန်းတွေကော အကျုံး ဝင်လား။

ကျန်းမာရေးအာမခံက ပြည်တွင်းတွင်မက ပြည်ပ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းတွေကော အကျုံးဝင် ပါတယ်။

၁၆။ ကျန်းမာရေးအာမခံအကာအကွယ်က ဘယ်အချိန်စမှာလဲ။

ကျန်းမာရေးအာမခံအကာအကွယ်က ပရီမီယံငွေလွှဲပြီးသည့် အချိန်တွင် စတင်ပါမည်။ Covid19 ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အာမခံစသည့်နေ့မှစပြီး (၂၁) ရက်နောက်ပိုင်း မှသာ အကြုံးဝင်ပါမည်။

၁၇။ကျန်းမာရေးအာမခံအကာအကွယ် ဝယ်ယူပြီးရင် ဘာအထောက် အထား ရမှာလဲ။

ကျန်းမာရေးအာမခံအကာအကွယ် ဝယ်ယူပြီးရင် GGI Nippon Life မှ ပေါ်လစီစာချုပ် (E-policy) ကို Viber (သို့) Email ဖြင့်ပေးပို့ပေးပါမည်။

၁၈။ ကလေးမွေးဖို့ဆေးရုံတက်ရင်ကော ခံစားခွင့်ရှိလား။

ကလေးမွေးဖို့ဆေးရုံတက်ရင်တော့ ခံစားခွင့်မရှိပါ

၁၉။ နေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးခန်းဘဲသွားပြရင်ကော ။

နေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးခန်းဘဲသွားပြ ရင်တော့ အပို အကာအကွယ် ဝယ်ယူထားရင်တော့ ရပါတယ်

၂၀။ ဆေးရုံတက်ရင် ဘယ်လိုခံစားခွင့်ရှိတာလဲ ဘယ်လောက်ထိ အများဆုံးရမှာလဲ။

ဆေးရုံတက်ရင် အများဆုံးရက် (၆၀) အထိ တစ်ဆက်ထဲ သို့မဟုတ် အကြိမ်အကန့်အသတ် မရှိ တက်ရောက်ခြင်းအတွက် ရပါသည်။ သို့သော် ဆေးရုံတက်ရက် (၄) ရက်အောက်တက်ပြီး ကုသ မှုအတွက် ခံစားခွင့်မရှိဘဲ (၄) ရက်မှစပြီး (၄) ရက်စာပမာဏဖြင့် ရက် (၆၀) ထိခံစားခွင့်ရှိပါသည်။

၂၁။ လျော်ကြေးဘယ်လို တောင်းရမလဲ ဆေးရုံနေတုန်းလား၊ ဆေးရုံဆင်းမှလား။

လျော်ကြေးကို ဆေးရုံနေတုန်းအကြောင်းကြားထားပြီး ဆေးရုံဆင်းသည့်အချိန်တွင် ရက်တွက်ဖြင့် တောင်းခံ လို့ရပါသည်

၂၂။ လျော်ကြေးတောင်းရင် ဘယ်လောက်ကြာမှရမှာလဲ။

စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံစွာဖြင့် လျော်ကြေးတောင်းရင် ၃ရက်မှ ၇ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက် ပေးပါမယ်။

၂၃။ လျော်ကြေးကဘယ်လိုထုတ်ရမှာလဲ ကိုယ်စားကောထုတ်လို့ရလား။

လျော်ကြေးကို ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် ကိုယ်စားထုတ်လို့ရပါတယ်။

၂၄။ ZIWAKA ကနေအဆိုလွှာတင်ပြီးရင် ဘယ်လောက်ကြာရင် အာမခံကြေးသွင်းဖို့ ဘယ် လောက်ထိ စောင့်ရမလဲ။

ZIWAKA ကနေအဆိုလွှာတင်ပြီးရင် ဘယ်လောက်ကြာရင် အာမခံကြေးသွင်းဖို့ ၁၀ မိနစ်ခန့်သာ ကြာပါမယ်။

၂၅။ ZIWAKA ကနေဝယ်ရင် ဘာအထောက်အထားတွေ တွဲပို့ပေးရလဲ။

ZIWAKA ကနေဝယ်ရင် မှတ်ပုံတင်နှင့် လတ်တလောရိုက်ထားတဲ့ပုံ (သို့မဟုတ်) selfie ပုံတွဲပို့ပေး ရပါမယ်။ ၁၈ နှစ်အောက်သူရှိများအတွက် ဝယ်ပေးခြင်းကိစ္စအတွက်တော့ ကလေး မှတ်ပုံတင်မရှိသေးလျင် မွေးစာရင်းနှင့် ဝယ်ပေးမည့်အုပ်ထိမ်းသူ၏ မှတ်ပုံတင် တွဲပို့ပေးရပါမယ်။

၂၆။ ဆေးရုံတက်ရင်းနဲ့ သေဆုံးသွားရင်ကော သေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့် ဘဲရတော့မှာလား၊ ဆေးရုံတက်ရက်အတွက်ကော ရနိုင်သေးလား။

ဆေးရုံတက်ရင်းနဲ့ သေဆုံးသွားရင်ကော သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် တင်မကဘဲ ဆေးရုံတက်ရက်အကျိုးခံစားခွင့်အတွက်ပါ ရနိုင်ပါတယ်။

၂၇။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကောဝယ်လို့ရလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကော ဝယ်လို့ရပါတယ်။

၂၈။ စစ်မှုထမ်းတွေကောဝယ်လို့ရလား။

စစ်မှုထမ်းတွေကောဝယ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စစ်(သို့) စစ်အသွင်ဆောင်သော တိုက်ပွဲများ နှင့်ဆက်နွယ် သောလျော်ကြေးများအတွက် တောင်းလို့မရပါ။

၂၉။ ဆေးရုံတက်ရင် ဘယ်နှစ်ရက်မှ စပြီးလျော်ကြေးတောင်းလို့ရလဲ။

ဆေးရုံတက်ရက် ၄ ရက်အောက် တက်ခြင်းများအတွက် ခံစားခွင့်မရှိဘဲ ၄ ရက်မှစပြီး ၄ရက်စာပမာဏဖြင့် ရက် (၆၀) ထိခံစားခွင့် ရှိပါသည်။

၃၀။ ZIWAKA ကနေဝယ်ဖို့အဆိုပြုထားတာ ကြာနေပြီဘာ message လဲမပြန်လာဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။

ZIWAKA ကနေဝယ်ဖို့အဆိုပြုထားတာ ကြာနေပြီဘာ message လဲမပြန်လာဘူးဆိုရင် ဒီဖုန်းနံပါတ် (၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၃ နှင့် ၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၄) ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။

၃၁။ ZIWAKA ကနေဝယ်ဖို့အဆိုပြုထားပြီး ငွေလဲသွင်းလိုက်ပြီ စောင့်နေတာကြာနေပြီ ဘာ message မှလဲ မပြန်လာဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။

ZIWAKA ကနေဝယ်ဖို့အဆိုပြုထားပြီး ငွေလဲသွင်းလိုက်ပြီ စောင့်နေတာကြာနေပြီ ဘာ message မှလဲ မပြန်လာဘူးဆိုရင် ဒီဖုန်းနံပါတ် (၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၃ နှင့် ၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၄) ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။

၃၂။ Declaration form မွတ်ဟကြေငြာချက်ဖြည့်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးချင်လို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။

Declaration form မွတ်ဟကြေငြာချက်ဖြည့်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ရင်တော့ ဒီဖုန်းနံပါတ် (၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၃ နှင့် ၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၄) ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

၃၃။ ZIWAKA သွင်းရင်းနဲ့ ဟမ်းသွားတယ် error ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။

ZIWAKA သွင်းရင်းနဲ့ ဟမ်းသွားတယ် error ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ရင် ဒီဖုန်းနံပါတ် (၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၃ နှင့် ၀၉၄၀၀၀၈၃၀၀၄) ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

၃၄။ ZIWAKA မှ ပရီမီယံငွေလွှဲပြီးရင် ပေါ်လစီ စာချုပ်ရဖို့ ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ။

ZIWAKA မှ ပရီမီယံငွေလွှဲပြီးရင် ပေါ်လစီ စာချုပ်အား ရုံးဖွင့်ရက် (၅) အတွင်း Viber (သို့) Email ဖြင့်ပေးပို့ပေးပါမယ်

၃၅။ ၆လဘဲသွင်းတဲ့ သူတွေအတွက်ကော ထပ်သွင်းရမဲ့အချိန်ရောက်ရင် အကြောင်းကြား ပေးမှာလား။

၆လဘဲသွင်းတဲ့ သူတွေအတွက် ထပ်သွင်းရမဲ့အချိန်ရောက်ရင် SMS ပေးပို့ပြီး အကြောင်း ကြားပေးပါမယ်။

၃၆။ ကျန်းမာရေးအာမခံကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကောဝယ်လို့ရလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ကျန်းမာရေးအာမခံကို နိုင်ငံခြားသားတွေကော MPT money ဒါမဟုတ် MPT ဖုန်းဘေဖြင့် ဝယ်လို့ ရပါတယ်။

၃၇။ ကျန်းမာရေးအာမခံက COVID-19 positive ဖြစ်ရင်ကောရလား။

ကျန်းမာရေးအာမခံက COVID-19 positive ဖြစ်လို့ဆေးရုံတက်ရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာမခံ ဝယ်ပြီး နောက်ပိုင်း (၁၄) ရက်ကြာမှ COVID-19 positive ဖြစ်ရင် အကြုံးဝင်ပါတယ်။

၃၈။ မိမိကုမ္ပဏီက လူမှုဖူလုံရေးဝယ်ပေးထားတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်စရာလိုလား။

လူမှုဖူလုံရေးက လူမှုဖူလုံရေး ဆေးရုံနှင့် အစိုးရဆေးရုံ ပြသမှသာ အကျုံးဝင်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင် မည်သည့်ဆေးရုံမဆို တက်ရောက်ကုသနိုင်ပြီး အကျိုး ခံစားခွင့် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။

best operator in Myanmar