အမြန်ဆုံး MPT 3G ကို 1MB လျှင် ၆ကျပ်နှုန်းနှင့် စတင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါပြီ

Published 21 Mar 2017

best operator in Myanmar