ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒ

သင် ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်းသည် ကျွနုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးပါ သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒတွင် ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့ကောက်ယူသည်၊ မည်သို့အသုံးပြုသည်နှင့် မည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြ ထားပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်များဟုဆိုရာတွင် သင်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ် ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သော မည်သည့်သတင်းအချက်လက်များကိုမဆို ရည်ညွှန်းပါသည်။

ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒအား သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ ကောက်ယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထပ်ဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်သော အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအပေါ် လွှမ်းမိုးသည့် မည်သည့် တိကျ သော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မဆို အတူတကွ ဖတ်ရှုနားလည်သင့်ပါသည်။

၁။ ကျွနုပ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူပုံ

သင်က အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်သောအခါတွင် ကျွနုပ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူ နိုင်ပါသည်။

 • MPT SIM ကတ်တစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်သောအခါ သို့မဟုတ် ကျွနုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို အသုံး ပြုရန် စာရင်းပေး (Sign up လုပ်)သောအခါ
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို အသုံးပြုသောအခါ
 • ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်သောအခါ
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်တမ်းများ၊ ပရိုမိုးရှင်းများ၊ ပြိုင်ပွဲများ သို့မဟုတ် စွဲမြဲသုံးစွဲမှုအစီအစဉ်များ (Loyalty Programs) တွင် ပါဝင်သောအခါ
 • ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းများ(Customer Channels)ထဲမှလမ်းကြောင်း တစ်ခုခုမှတဆင့် သတင်းအချက်အလက်များ တောင်းခံသောအခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးကွက်မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်များ (Marketing Materials) ကို တုံ့ပြန်သောအခါ
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဆိုင်များ သို့မဟုတ် ရုံးခန်းများသို့ လာရောက်သောအခါ၊ နှင့်
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ဝင်ရောက်သောအခါ သို့မဟုတ် လေ့လာကြည့်ရှုသောအခါ။

ထို့ပြင် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွနုပ်တို့ထံ မျှဝေရန် သင်၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို သင်က ပေးအပ်ထားသောအခါ နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားနည်းအရ ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုထားသောအခါ ကျွနုပ်တို့ သည် အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။

၂။ ကျွနုပ်တို့ ကောက်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ

အောက်ပါစာရင်းတွင် ကျွနုပ်တို့က သင်ထံမှကောက်ယူနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤစာရင်းသည် စေ့စပ်ပြည့်စုံသည်မဟုတ်ဘဲ ကောက်ယူသော နောက်ထပ်မည်သည့်သတင်း အချက်အလက်များကိုမဆို ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအပေါ်လွှမ်းခြုံသည့် တိကျသောစည်းကမ်းချက်များတွင် အသေး စိတ် ထပ်မံ၍ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

 • အမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်၊ လိပ်စာ၊ မွေးနေ့၊ လိင်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်နှင့် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် မှတ်ပုံတင်သောအခါ သို့မဟုတ် ပရိုမိုး ရှင်း၊ စစ်တမ်းအစရှိသော MPT၏ မည်သည့်အစီအစဉ်တွင်မဆို ပါဝင်သောအခါ သင်က ပေးအပ်သည့် အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆို၊
 • သင်၏ သုံးစွဲသူအကောင့်မှ အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ၊ ငွေသုံး စွဲမှုအလေ့အထများ(Spending Patterns)၊ အွန်လိုင်းမှဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှု(Video Streaming)နှင့် ဗီဒီ ယိုပတ်ကေ့ချ်များနှင့် အသုံးပြုမှု၊ တီဗွီနှင့် ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူဦးရေ၊ ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းနှင့် အသုံးပြု သော ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်မှုများ၊
 • သင်နှင့် MPT အကြား ဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းများ၊ ဥပမာ – SMS ၊ ကျွနုပ်တို့၏ Call Center သို့ ဖုန်း ခေါ်ဆိုမှုများ၊ အသံမှတ်တမ်းများ၊ ပုံရိပ်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့် စာများ၊
 • ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း၏ မော်ဒယ်၊ ကွန်ရက်ဒေတာ၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် သင်၏ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းပေါ်ရှိ Apps ၊ Settings ၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းအလိုက် အချက်အလက်များနှင့် အမျိုးအမည်များအပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း၏အချက်အလက်များ၊ Router Connections နှင့် ကျွနုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် အသုံးပြုသော Operating System၊
 • ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အဝင်အထွက်ရက်စွဲများနှင့် အချိန်များအပါအဝင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ဆိုင်ရာ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများ၊
 • ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၏ ကြာချိန်၊
 • အသံနေအသံထားများ(Voiceprints) နှင့် အခြားဇီဝနည်းပညာဆိုင်ရာ ခွဲခြားရွေးချယ်ပေးနိုင်သော အချက်အလက်များ (Biometric Identifiers)၊
 • ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုသောအချိန်၌ ခန့်မှန်းတည်နေရာ (ဥပမာ – Cell ID ၊ GPS စသဖြင့်)၊
 • သင်၏ IP Address၊ Browser နှင့် ကွန်ရက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ဒေတာသုံးစွဲမှုနှင့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအား သင်၏ အသုံးပြုပံ၊ု
 • အကြွေးဝယ်ကတ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ဘဏ်စာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊
 • MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှု ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်ရှိ Log-in ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုမှုများ၏ကြာချိန်၊ မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှတဆင့်သင်ဝင်ရောက်လာသည်နှင့် ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ် ဆိုဒ်မှတဆင့် သင် ဝင်ရောက်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအပါအဝင် ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်တွင် သင်၏ လေ့လာကြည့်ရှုမှု၊
 • သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ရယူသော သင့်အကြောင်း သတင်းအချက် အလက်များ၊ ဥပမာ – ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများကို တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်သောအခါ၊ နှင့်
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ပေ့ချ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် သင်၏ လူမှုမီဒီယာဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို သင်က အသုံးပြုသောအခါတိုင်းတွင် စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်မှုများနှင့် အွန် လိုင်းပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်မှုအပါအဝင် လူမှုမီဒီယာ Profile သတင်းအချက်အလက်မျာ

၃။ ကျွနုပ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပုံ

အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် ကျွနုပ်တို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်

 • သင့်အား ကျွနုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်နှင့် ကျွနုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဝင်ရောက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • သင်အား အကြောင်းကြားစာများ၊ သတိပေးချက်များနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာများ ပေးပို့ခြင်းအပါအဝင် သင်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်နှင့် ငွေပေးချေမှု ကောက်ခံရန်၊
 • သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို အတည်ပြုရန်၊
 • လက်ရှိသင်အသုံးပြုနေသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင်ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်ထံ ပေးအပ်ရန်၊
 • အမှားရှာခြင်း (Troubleshooting) နှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (Optimization) အပါအဝင် ကျွနုပ်တို့၏ ကွန်ရက်လုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲရန်၊
 • ကျွနုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကြောင်းအရာများအား သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားအောင်အံ့ဝင်ဂွင်ကျဖန်တီး ရာတွင် ကျွနုပ်တို့အား အထောက်အကူပြုရန်၊
 • ကျွနုပ်တို့၏ကြော်ငြာခြင်းကြောင့် သင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကို စိတ်ဖြာသုံးသပ်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိသော ကြော်ငြာအား သင့်ထံ ဦးတည်ပေးရန်၊
 • သင်၏ယခင်ပေးချေမှုမှတ်တမ်းနှင့်ချေးငွေထိုက်တန်မှု(Creditworthiness)ကို လေ့လာသုံးသပ်ရန်၊
 • ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊
 • တတိယပုဂ္ဂိုလ်များက ကမ်းလှမ်းနိုင်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် သင်စိတ်ဝင် စားနိုင်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အကြံပြုရန်နှင့် ဈေးကွက်တင်ရန်
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဥပဒေဆိုင်ရာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန်၊
 • ကျွနုပ်တို့အပေါ် ပြုလုပ်သော တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် ပြုလုပ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော တောင်းဆိုမှု များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ တုံ့ပြန်ရန် သို့မဟုတ် ခုခံကာကွယ်ရန်
 • သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ဖော်ထုတ်မပေးသောနည်းလမ်းဖြင့် အမည်မသိဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းရမည့် အချက်အလက်များ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ ပြုစုရန်၊ နှင့်
 • မည်သည့်ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ နှင့်/သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်သော သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုသော အခြားမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမဆို ဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွနုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်နှင့် သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည့် ထုတ်ကုန်အသစ်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ ကျွနုပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ သုံးစွဲ သူများကို ပိုမိုနားလည်နိုင်အောင် သုတေသနလေ့လာမှုနှင့်စိတ်ဖြာသုံးသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အခြားသောသုံးစွဲ သူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်း အချက် အလက်များပေါင်းစပ်ခြင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့်အမည်မသိဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်၍ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အသုံး ပြုနေသောသင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များသည် သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ကျွနုပ်တို့အနေဖြင့် အဆိုပါအမည်မသိဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အချက်အလက်များကို အမျိုးမျိုး သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံ ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။

၄။ ကျွနုပ်တို့က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေပုံ

သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များ ပံ့ပိုးပေးရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရန် အလို့ငှာ ကျွနုပ်တို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် မျှဝေနိုင်သည် –

 • ကျွနုပ်တို့ကိုယ်စား သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန် နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှု များနှင့် ထုတ်ကုန်များ ပံ့ပိုးပေးရာတွင် ကျွနုပ်တို့ကို ကူညီရန် ကျွနုပ်တို့က ခန့်အပ်ထားသော ကုမ္ပဏီ များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် မျှဝေနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေများတွင် အဆိုပါကုမ္ပဏီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့် ကျွနုပ်တို့က ၎င်းတို့ထံ ပေးအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ကိုကာကွယ်ရန်သတ်မှတ်ထားပြီး ထိုသတင်းအချက်အလက်များအားပေးအပ်ခဲ့ရခြင်း၏တိကျသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာလျှင် အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပါသည်၊
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဥပဒေအရပေးအပ်ထားသော အခွင့်အရေးများနှင့် ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် သို့မ ဟုတ် မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သောအခါ သို့မဟုတ် ထိုသု့ိဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေ၊ ဝရမ်း၊ တရားရုံးအမိန့် သို့မဟုတ် အခြားဥပဒေဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တစ်ရပ်ရပ်အရ ဝတ္တရားရှိ သောအခါ သို့မဟုတ် အမိန့်ပေးခြင်းခံရသောအခါအပါအဝင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့်/သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေနိုင်သည်၊ နှင့်/သို့မဟုတ်
 • အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ရန် သင်က သင်၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ကျွနုပ်တို့အား ပေးအပ်ပြီးသောအခါ သို့မဟုတ် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာတစ်ရပ်ရပ်အရ နှင့်/သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအာဏာပိုင်များက အခြားနည်း ခွင့်ပြုသောအခါ အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မျှဝေနိုင်သည်။

ကျွနုပ်တို့က ကျွနုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ကို ပေါင်းစည်းခြင်း(Merger)၊ ဝယ်ယူခြင်း(Acquisition) သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း(Sale) ဆောင်ရွက်သောအခါ ထိုသို့ဆောင်ရွက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းပေး နိုင်ပါသည်။

၅၊ကျွနုပ်တို့၏ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရန် အားထုတ်မှုများ

သင့်အနေဖြင့် ကျွနုပ်တို့၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူညီသောအခါ သင်၏ စိတ်ဝင် စားနှစ်သက်မှုနှင့် သုံးစွဲသူ Profile တို့အပေါ် အခြေခံ၍ သင့်အနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က ယူဆ သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို သင့်ထံသို့ ကြော်ငြာရန်အတွက် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် သင်က ကျွနုပ်တို့အား ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့် အနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ထံမှ အဆိုပါကြော်ငြာစာသားများ လက်ခံရယူခြင်းမှ နှုတ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ ပို၍ သိရှိလိုပါက ကျွနုပ်တို့၏ Call Center (MPT သုံးစွဲသူများ ၁၀၆ သို့ ဆက်ပါ) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်နှုတ်ထွက်ပါက ကျွနုပ်တို့ အနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလအတွင်း သင့်ထံသို့ ကြော်ငြာစာသားများ ပေးပို့တော့မည် မဟုတ်သော်လည်း ကျွနုပ်တို့သည် သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီး သော အကြောင်းအရာများကို သင့်ထံ ဆက်လက်ပေးပို့ပါမည်။

၆။ကျွနုပ်တို့က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပုံ

ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးရန် ဖန်တီးထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုှဆိုင်ရာ လုံ ခြုံရေးအစီအမံများစွာမှတဆင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွနုပ်တို့က ကာကွယ်ပါသည်။ ကျွနုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို လုံခြုံစေရန် သင့်လျော်သော စံနှုန်း များနှင့် ၎င်းတို့အား လိုက်နာမှုကို အရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိအောင် သေချာစေရန်အလို့ငှာ ကျွနုပ်တို့၏ သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာလုံခြုံရေးမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကြီးကြပ်သောရုံးတွင်းသတင်း အချက် အလက်လုံခြုံရေးကော်မတီတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါသည်။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွနုပ်တို့၏ကိုယ်စားအသုံးပြုရန် သင်သည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံ အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေသောအခါ ၎င်းတို့ လက်ခံရရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် များကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် သင့်လျော်သော အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်မှု ရှိစေရန် နှင့် အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွနုပ်တို့၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီသာလျှင် အသုံးပြုစေရန် ကျွနု်ပ် တို့က သေချာစေပါသည်။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကို ကျွနုပ်တို့၏ ဒေတာစင်တာ များ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရှိ ဆာဗာများနှင့် တည်နေရာများတွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

၇။သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ အခွင့်အရေးများ

ကျွနုပ်တို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများအားလုံးကို သင့် အား ပေးအပ်ပါမည်။ ကျွနုပ်တို့၏ ဖိုင်များထဲတွင် ရှိသော သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ Call Center (MPT သုံးစွဲသူများ ၁၀၆ သို့ ဆက်ပါ) သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွနုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်အား ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ ဆက်လက်ပေးနိုင် ရန် အလို့ငှာ ကျွနုပ်တို့အား တိကျပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက်များပေးရန်နှင့် အဆိုပါသတင်းအချက် အလက်များ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သောအခါ ကျွနုပ်တို့ကို အကြောင်းကြားရန်မှာ သင်၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။

၈။အထွေထွေ

ကျွနုပ်တို့သည် သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအရ လိုအပ်သည့် ကာလအထိ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသက် ၁၃နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များ၏ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူရန် ကျွနု်ပ်တို့ မရည်ရွယ်ပါ။ ထိုသို့သောသတင်း အချက်များ ကျွနုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စ်များတွင်ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိလာပါက ၎င်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ဥပဒေအရ မလို အပ်ပါက ကျွနုပ်တို့က ဖျက်ပေးပါမည်။ အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုအား သီးသန့် ကလေး များအသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်အား ထိုသို့ရည်ရွယ်ထား ကြောင်း အသိပေးကာ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူသည်ကို သင့်အား အသိပေးပါမည်။

တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူသော၊ အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများအတွက်သော် လည်းကောင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန် ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှု မူဝါဒများကို ကျေးဇူးပြု၍ လေ့လာပါ။

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထိန်း သိမ်းမှု မူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ထိုသို့ပြင်ဆင်မှုအား သင့်ထံသို့ အကြောင်းကြားပါမည်။ ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒအပေါ် မည်သည့်ပြင်ဆင်မှုများမဆို ပြုလုပ်ပြီး နောက် သင်က ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်းသည် ဥပဒေအရ အခြားနည်း မသတ်မှတ် ထားပါက ထိုသို့ပြင်ဆင်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒပါ စည်းကမ်းချက် များကို သင်က လက်ခံရာရောက်ပါမည်။

သင့်အနေဖြင့် ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ တစ်ဆင့် “ဝန်ဆောင်မှု” Tab အောက်ရှိ “ဆက်သွယ်ရန်” ကို နှိပ်၍ ကျွနု်ပ်တို့အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒသည် အထွေထွေစည်း ကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ Version 2 အကျိုးသက်ရောက်သည့် နေ့ရက်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

best operator in Myanmar