ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒ

သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ပေးမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဓိကကျ အရေးပါလှပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား မည်ကဲ့သို့ကောက်ယူမည်၊ မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်အသုံးပြုမည်၊ မည်ကဲ့သို့အကာအကွယ်ပေးမည် စသည့် အချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဟုဆိုရာတွင် သင့်အား မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်မည့် မည်သို့သောအချက်အလက်ကိုမဆို ရည်ညွှန်းပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ၊ MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခုနှင့်သက်ဆိုင်သော သီးသန့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူပူးတွဲဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လည်း သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား မည်သို့ကောက်ယူအသုံးပြုမည်ဆိုသည့် အချက်နှင့်စပ်လျဥ်းသည့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ထပ်မံအသိပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒကိစ္စရပ်များအတွက် “ဝန်ဆောင်မှု(များ)” အား ရည်ညွှန်းသည့် အချက် အလက်များအားလုံးသည် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အား ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။

၁။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကောက်ယူခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ထံမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အောက်ဖော်ပြပါအချိန်အခါများအပါအဝင် အခြားသောနည်းလမ်းများအားအသုံးပြု၍ ကောက်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • MPT ဆင်းမ်ကတ်တစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအား အသုံးပြုရန်အတွက် စာရင်းသွင်းခြင်း (Sign up) ပြုလုပ်သည့်အခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအနက်မှ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအား ရယူအသုံးပြုသည့်အခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်သည့်အခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည့် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများ၊ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်များ၊ ပြိုင်ပွဲများ (သို့မဟုတ်) စွဲမြဲစွာအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် အစီအစဥ်များ (Loyalty Program) တို့တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လမ်းကြောင်း (Customer Channel) တစ်ခုခုမှတဆင့် သတင်းအချက်အလက်များအား တောင်းခံလာသည့်အခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်မြှင့်တင်မှုအစီအစဥ်များ (Marketing Materials) အား တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုင်များ (သို့မဟုတ်) ရုံးများသို့ လာရောက်သည့်အခါ၊ နှင့်
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ (သို့မဟုတ်) ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းပြုလုပ်သည့် အခါ၊

ထို့အပြင် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား သင်၏သဘောတူညီမှုဖြင့် ဝေမျှပေးလာသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) အခြားနည်းအားဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီခွင့်ပြုထားသည့်အခါ အခြားသောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ အဆိုပါအချက် အလက်များအား ရယူနိုင်ပါသည်။

၂။ ကောက်ယူခြင်းပြုမည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ

အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ထံမှ ကောက်ယူနိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် နမူနာ ပုံစံများ ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါစာရင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ထပ်မံကောက်ယူထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် သီးသန့်စည်းကမ်းချက်များ တွင် အသေးစိတ်ထပ်မံဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

 • အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ လိင်အမျိုးအစား၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များနှင့် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအားရယူရန် စာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါ၌ (သို့မဟုတ်) MPT မှ ပြုလုပ်သည့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်၊ စစ်တမ်း ကောက်ယူမှု စသည့် အစီအစဥ်တစ်ခုခုတို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ၌ သင့်အနေဖြင့် ဖြည့်သွင်း လာသည့် အခြားသောအချက်အလက်တစ်ခုခု၊
 • သင်၏ သုံးစွဲသူအကောင့်မှ အချက်အလက်များ၊ သုံးစွဲသည့်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ၊ သုံးစွဲမှုပုံစံများ၊ အွန်လိုင်းမှ ဗွီဒီယိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှုများ၊ ဗွီဒီယိုပက်ကေ့ချ်များနှင့် အသုံးပြုမှုများ၊ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု ရှိသည့် ဓာတ်ပုံများ၊ တီဗွီနှင့် ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုမှုများ၊ ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းများနှင့် သုံးစွဲသည့်ဝန်ဆောင်မှု အပေါ် စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်မှုများ၊
 • သင်နှင့် MPT တို့အကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် မှတ်တမ်းများ၊ ဥပမာအားဖြင့် စာတိုပေးပို့မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Call Center သို့ခေါ်ဆိုသည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ အသံသွင်းထားသည့်မှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အီးမေးလ်များနှင့် စာများ၊
 • အသုံးပြုသည့်စက်ပစ္စည်း၏ မော်ဒယ်အမျိုးအစား၊ ကွန်ရက်၏ အချက်အလက်၊ သင်၏ စက်ပစ္စည်းရှိ ဘတ္ထရီသက်တမ်းနှင့် သုံးစွဲသည့် အပလီကေးရှင်းများအပါအဝင် စက်ပစ္စည်း၏ အချက်အလက်များ၊ ချိန်ညှိမှုဆက်တင်များ၊ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းအပေါ်မူတည်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ် ခြင်းပြုနိုင်သည့်အရာများ၊ Router စက်၏ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူရန်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲသို့ ဝင်ရောက်ရန် အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုစနစ်၊
 • ဖုန်းနံပါတ်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုလက်ခံမှု ရက်စွဲများနှင့် အချိန်များအပါအဝင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ စာတိုပေးပို့မှု အချက်အလက်များ၏ မှတ်တမ်းများ၊
 • ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြာမြင့်ချိန်၊
 • အသံနေအသံထားများ (Voiceprints)နှင့် အခြားသောဇီဝနည်းပညာဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းပြုနိုင်သည့် အရာများ၊
 • ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်သည့်အချိန်၌ရှိနေသည့် (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနေစဥ် ရှိနေသည့် ခန့်မှန်းတည်နေရာ (ဥပမာ – Cell ID၊ GPS အစရှိသဖြင့်)၊
 • သင်၏ IP လိပ်စာ၊ Browser နှင့် ကွန်ရက်သတင်းအချက်အလက်များ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများနှင့် သင့်အနေဖြင့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုသည့်ပုံစံများ၊
 • အကြွေးဝယ်ယူသည့်ကတ် (Credit Card) နှင့်စပ်လျဥ်းသည့် အချက်အလက်များနှင့် ဘဏ်စာရင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊
 • MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်ရှိ Log-in ဝင်ရောက်ခြင်းနှင်စပ်လျဥ်းသည့် အချက်အလက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုကြာမြင့်ချိန်အပါအဝင် သင်၏ ရှာဖွေကြည့်ရှုမှု လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သင့်အနေဖြင့် မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့် ဝင်ရောက်လာသည်ဆိုသည့် အချက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်သွားသည်ဆိုသည့် အချက်၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား သင့်အနေဖြင့် အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း လုပ်ဆောင်သည့် စိတ်ဝင် စားနှစ်သက်မှုများနှင့် အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များအပါအဝင် လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်ရာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အချက်အလက်များ၊
 • အခြားသောတတိယလူပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ သင်၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ရယူထားသည့်သတင်းအချက် အလက်များ၊ ဥပမာအားဖြင့် – ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများအား အခြားသောတတိယ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရသည့်အခါ၊

၃။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အသုံးပြုခြင်း

အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအား လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 • သင့်ထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား ထောက်ပံ့ပေးရန်၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား စိစစ်အကဲဖြတ်၍ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန်၊
 • သင့်ထံသို့ အကြောင်းကြားစာများပေးပို့ရန်၊ သတိပေးချက်များပေးပို့ရန်၊ ငွေတောင်းခံလွှာများ ပေးပို့ရန်နှင့် ငွေပေးချေမှုကောက်ခံရန်ကိစ္စများအပါအဝင် သင်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရန်၊
 • သင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အထောက်အထားများ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အား အတည်ပြုနိုင်ရန်၊
 • သင်လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များနှင့် သင့်အနေဖြင့် ရရှိနိုင်မည့်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအား သင့်ထံသို့ ထောက်ပံ့ပေးရန်၊
 • ပြဿနာရပ်များအားဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ရက် လုပ်ဆောင်မှုများအား စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများအား သင့်အနေဖြင့် ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားမှု ရှိလာအောင် အံဝင်ခွင်ကျဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေရန်၊
 • သင့်အပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာများမည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဆိုသည့်အချက်အား စိစစ်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကြော်ငြာများအား သင့်ထံသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိအောင်ပေးပို့ပြသနိုင်ရန်၊
 • သင်၏ ယခင်က ငွေပေးချေခဲ့သောမှတ်တမ်းနှင့် ချေးငွေပြန်ရထိုက်မှု (Creditworthiness) တို့အား သုံးသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်၊
 • ထုတ်ကုန်အသစ်၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအတွက် အရည်အသွေးပြည့်မီမှုအား ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်၊
 • သင့်အနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်ပေါ်စေမည့် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ (အခြားသောတတိယ လူပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ ကမ်းလှမ်းထောက်ပံ့ပေးသည့် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်) အား အကြံပြုနိုင်ရန်နှင့် စျေးကွက်တင်နိုင်ရန်၊
 • ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ပြုလုပ်လာသည့် တောင်းဆိုချက်များ (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် တောင်းဆို ချက်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်ရန် (သို့မဟုတ်) တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် (သို့မဟုတ်) ကာကွယ်ခုခံမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊
 • သင့်အား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားမသိရှိနိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့် အချက်အလက်ဖော်ထုတ် မရအောင်ပြုလုပ်ထားရမည့် (သို့မဟုတ်) စုစည်းထားရှိရမည့် အချက်အလက်၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် စာရင်းဇယားများအား ပြုစုနိုင်ရန်၊
 • ဥပဒေတစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) စည်းမျဥ်းတစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) အမိန့်ကြော်ငြာစာတစ်ခုခု (နှင့်/သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအာဏာပိုင်တစ်ရပ်ရပ်မှ တောင်းခံလာသည့် (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြု ထားသည့် အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

အထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုနားလည်သိရှိနိုင်မည့် (သုတေသနပြုလုပ် မှုများ (သို့မဟုတ်) စိစစ်ချက်များ အပါအဝင်) အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အခြားသောသုံးစွဲသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်အတူ စုစည်းထား ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်သွား နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် အမှန်တကယ်အသုံးဝင်မည့် ထုတ်ကုန်အသစ်များအား ထောက်ပံ့ပေးသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အဆိုပါကဲ့သို့စုစည်းထားမှုကို မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားမသိရှိစေနိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုမည့် သင်နှင့်ပတ်သက် သောအချက်အလက်များသည် သင့်အား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခွဲခြားသိရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်သည့်အချက်အလက်များဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး  အဆိုပါခွဲခြားစိစစ်၍ မရနိုင်တော့သည့် အချက်အလက်များ ကိုသာ အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ အခြားသောတတိယလူပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ဝေမျှ ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ဝေမျှခြင်း

သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များအား ထောက်ပံ့ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များအား ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဝေမျှပေးနိုင်ပါသည်။

 • သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များအား ထောက်ပံ့ပေးရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား သတင်းအချက် အလက်များအား စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (နှင့်/သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီအထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများ၊ မိတ်ဖက် ကုန်သည်များ၊ သို့မဟုတ် အခြားသောပြင်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား ဝေမျှခြင်း၊ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝေမျှပေးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေရန် လုပ်ဆောင်သွား မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား အဆိုပါကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းအတွက်သာလျှင် သီးသန့်ထားရှိအသုံးပြုစေရန် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအား ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် တိုးတက် ပွားများရရှိလာစေရန် လိုအပ်လာသောအခါ (သို့မဟုတ်) ဥပဒေ၊ ဝရမ်းထုတ်ဆင့်မှု၊ တရားရုံးအမိန့် သို့မဟုတ် အခြားသောတရားဥပဒေတစ်ခုခု သို့မဟုတ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် တစ်ခုခုတို့အရ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ကျရောက်လာသည့်အခါ သို့မဟုတ် အမိန့်ပေးစေခိုင်းလာသည့် အခါ၊
 • အဆိုပါကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် သင့်ထံမှ သဘောတူညီမှုရရှိသည့်အခါ အခြားသောသူများထံသို့ ဝေမျှခြင်း၊ သို့မဟုတ်
 • ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာတစ်ခုခုအရ နှင့်/သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုအာဏာပိုင်များမှ ခွင့်ပြုထားသည့် အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် ဝေမျှခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ ပေါင်းစည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝယ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) ရောင်းချခြင်းတစ်ခုခုအား လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအား ထိုသို့ဆောင်ရွက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

၅။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ

MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား သင့်အနေဖြင့် ရယူအသုံးပြုရန် သဘောတူညီမှုပြုလိုက်သည့်အခါတွင် သင်၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့် သုံးစွဲသူဆိုင်ရာအချက်အလက်တို့ပေါ်မူတည်၍ သင့်အနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုရှိနိုင်မည်ဟု ယူဆရသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို သင့်ထံသို့ ထောက်ပံ့ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့မှ အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် ခွဲခြမ်းစိစစ်နိုင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကို အချိန်မရွေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

 • စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာတိုပေးပို့မှုများအား လက်ခံရယူခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်ထံသို့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာတိုများအား ထပ်မံပေးပို့တော့မည် မဟုတ်သော်လည်း သင့်အနေဖြင့် လက်ရှိရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အရေးကြီးသည့် စာတိုပေးပို့မှုများအား ဆက်လက်ပေးပို့နေဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
 • စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ခွဲခြမ်းစိစစ်မှုပြုလုပ်နေခြင်းတို့ကို ရပ်တန့်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သင့်အနေဖြင့် လက်ရှိရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအား ဆက်လက်အသုံးပြုနေဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထပ်မံမေးမြန်းစုံစမ်းသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ Call Center (MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ၁၀၆ ) သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၆။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ထားရှိခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရယူဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းတို့အား ပြုလုပ်ခြင်းမှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော နည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအစီအမံများစွာထားရှိကာ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များအား ကာကွယ်ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရှိနိုင်ရန် ကိုက်ညီမှုရှိသည့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများအား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာမှုရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်မည့် ဌာနတွင်းသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှု ကော်မတီတစ်ခုအား ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး အခွင့်အာဏာများလည်းပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား သတင်းအချက်အလက်များအား ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြားသောတတိယလူပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ဝေမျှသောအခါတွင် အဆိုပါကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအား လက်ခံရယူသောသူတို့အနေဖြင့် ထိုက်သင့်သောစီမံမှုများထားရှိကာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် ကြစေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များအရသာလျှင် အဆိုပါအချက်အလက်များအား အသုံးပြုဆောင်ရွက် စေရန် အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် သင်၏ အခွင့်အရေးများ

ကျွန်ုပ်တို့မှ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် သင့်အား ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား MPT4U အပလီကေးရှင်းမှတဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်း ထားသည့်ဖိုင်များထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ရယူထားသည့် သင်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ တိကျပြည့်စုံမှုရှိစေရန်အတွက် သင်၏အကူအညီကို ရယူရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ တိကျသေချာပြီး ပြည်စုံမှုရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ထောက်ပံ့ပေးရန်တာဝန်သည် သင်၏တာဝန် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအချက်အလက်များ အပြောင်းအလဲရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အကြောင်းကြား ရန်အတွက်လည်းပဲ သင့်အနေဖြင့် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ထံသို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်သော ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများအား ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၈။အထွေထွေ

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သောအတိုင်းအတာကာလအထိ သိမ်းဆည်းထားရှိနိုင်ပါသည်။

အခြားသောတတိယလူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ (သို့မဟုတ်) အဆိုပါ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကောက်ယူလုပ်ဆောင်မည့်နည်းလမ်းများ နှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ သီးသန့်ထားရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါတတိယလူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကို လေ့လာစိစစ်ကြည့်ရှုသင့်ပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်သဘောဆန္ဒဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများအား သင့်ထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများအား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆက်လက်ရယူအသုံးပြုခြင်းသည် (ဥပဒေအရ အခြားနည်းအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါက) ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများပါ စည်းကမ်းချက်များအား သင့်အနေဖြင့် သဘောတူလက်ခံလိုက်နာခြင်းအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မှု ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မေးမြန်းစုံစမ်းသိရှိလိုသည့် အချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါ က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ Call Center (MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ၁၀၆) သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်း၍ ဖြစ်စေ၊ MPT4U အပလီကေးရှင်းမှတဆင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

best operator in Myanmar