ကိုယ်တိုင်သုံးအထောက်အကူပြုနံပါတ်များ

မိမိ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုလျင်ပြန်စွာသိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါ USSD code များမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

လက်ကျန်ငွေ စစ်လိုလျှင်
*124#Call
လက်ကျန်ဘောနပ်(စ်) စစ်လိုလျှင်နှင့်အခြားသော Packages များကိုစစ်ရန် Send BAL to 1331 or *224#Call
Promotion Offered (USSD Code for each promotion) *106# Call
ငွေဖြည့်လိုလျှင် *106# Call
ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ (Balance transfer, CRBT နှင့် အခြား) *106# Call
Call Center MPT ဖုန်းနံပါတ်ဆိုလျှင်: 106
MPT ဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်လျှင်: +95 1 2399 106

ဆွေသဟာ အစီအစဥ်

NameSubscribeUnsubscribe
ဆွေသဟာ *234*2# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပေးပါ။(Prepaid)
*235*2# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပေးပါ။(Postpaid)
-
best operator in Myanmar