Business Allowance

MPT Allowance Package တွင်လူကြီးမင်း၏ ဝန်ထမ်းများအား customers များနှင့် မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် PSTN အပါအဝင် MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုခြင်းများအပြင် DATA အသုံးပြုမှုများလည်း ပါဝင်ပါသည်။

ရရှိမည့် Allowance ဖြင့် CUG, B2B DATA Plan သာမက MPT ၏ အခြားဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော DATA Pack နှင့် IDD calls များကိုလည်း USSD *106# (သို့) MPT 4U application မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

Data pool mpt

CONTACT US

စီးပွားရေးသုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ

MPT ၏ B2Bမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် တစ်နေရာတည်း ပြီးပြည့်စုံစေသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

best operator in Myanmar