အမျိုးအစားလိုက် ရွေးရန်

အမေးများဆုံး မေးခွန်းများ

1. New Customer တစ်ယောက်အနေဖြင့် B2B USSD ကို အသုံးပြုချင်လျှင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ ?

New Customer တစ်ယောက်အနေဖြင့် B2B SIM ( SWE Default Code ) ရှိမှသာ B2B USSD ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

2. SWE Default Codeကို Activateလုပ်ပြီးလို့ B2B SIMဖြစ်သွားလျှင် Customer အနေဖြင့်မည်သည့်အဆင့်ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမလဲ?

*2332#ကို ခေါ်ဆိုပြီးဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

3. USSD မှတစ်ဆင့် Customer သည် မည်သည့် product များကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည်နည်း?

USSD  မှတစ်ဆင့် Customer သည် Data Plan, Anynet, Bundle နဲ့  Allowance နှင့် Allowance Special တို့ကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

4. Recurrent Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?

လစဥ် Customer ဆီမှာ Automatically deduct လုပ်ပြီး Auto Renew ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (Data Plan, Anynet, Bundle နဲ့ Allownace 4 မျိုးလုံးသည် Recurrent Package များဖြစ်ကြပါသည်)

5. One Time Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?

Auto Renew မဖြစ်ဘဲ Customerကိုယ်တိုင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Packageကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

6. Customer သည် USSD Channel ကနေ Data Plan နဲ့ Anynet Package One Time Pack (OTP) တွေကို Recurrent Pack မရှိဘဲဝယ်လို့ ရပါသလား?

ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။

7. Customer သည် USSD Channel ကနေ Allowance နဲ့ Bundle One Time Pack (OTP) တွေကို Recurrent Pack မရှိဘဲဝယ်လို့ ရပါသလား?

Allowance နဲ့ Bundle One Time Pack (OTP) တွေကို Recurrent Pack 1ခုခုရှိမှသာ ဝယ်ယူလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

8. One time package နဲ့ Recurring package တို့၏ သက်တမ်း ဘယ်လောက်လဲ?

ဝန်ဆောင်မှု အတည်ပြုပြီးသည့်ရက်မှ စတင်၍ ရက်(၃၀) သက်တမ်းရှိပါသည်။

9. Recurring package ဝယ်ယူထားပါက ဝန်ဆောင်မှုကို အနဲဆုံးမည်မျှအသုံးပြုရမလဲ?

ဝန်ဆောင်မှုအား (၃) ကြိမ် ဝယ်ယူပြီး အနဲဆုံး ရက် (၉၀) အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

10. ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူပြီးနောက် ချက်ချင်း Terminate လုပ်လို့ ရနိုင်ပါသလား?

မရပါ။ ဝန်ဆောင်မှုအား ရက်(၃၀)တိတိ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ ရက်(၃၀) အတွင်း Terminate လုပ်မိခဲ့ပါက Terminate ပြုလုပ်မှု မအောင်မြင်ကြောင်း System မှ Auto Message ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

11. Termination code အား မည်သည့်အချိန်တွင်ပေးပို့နိုင်သနည်း?

ဝန်ဆောင်မှုအား စတင်အသုံးပြုသည့် ရက်မှစတင်၍ ရက်(၃၀) အကျော်တွင် Termination code အား ပေးပို့နိုင်ပြီး ထိုရက်မှစတင်၍ Termination period စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

12. Termination code အား ပို့ပြီးသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှု အား ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း?

ဝန်ဆောင်မှုအား Terminate ပြုလုပ်သည့် ရက်မှ စတင်၍ ၁လ ထပ်မံအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။

13. လက်ကျန်ငွေ အားမည်သို့ စစ်ဆေးရမည်နည်း?

*224# သို့ ခေါ်ဆိုပြီး လက်ကျန်ငွေအား စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

14. Recurrent Package ကို Termination လုပ်ချင်လျှင် မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း?(USSD ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူထားသော Customer များသာ)

Customer မှ 2332 သို့

  • Data Plan ဖျက်ချင်လျှင်     >>   Data Plan Off
  • Bundle Plan ဖျက်ချင်လျှင်   >>   Bundle Off
  • Allowance Plan ဖျက်ချင်လျှင်   >>   Allowance Off
  • Allowance Special Plan ဖျက်ချင်လျှင်   >>   Allowance Special Off/
  • To delete the Allowance Special Plan   >>   Allowance Special Off/
  • Any Net Plan ဖျက်ချင်လျှင် >> Anynet Off  လို့ ရိုက်နှိပ်ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
best operator in Myanmar