ဒေသကြိုက် အထူးအစီအစဥ် !

( SMS လက်ခံရရှိသူများနှင့် MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယဆိုင်များတွင်သာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။)

၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော မြို့နယ်များ စာရင်း

အမှတ်စဉ်
တိုင်း/ပြည်နယ်
မြို့နယ်
ပရိုမိုးရှင်းကာလ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ခြမ်း) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်
၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်
မှ (၃၁) ရက် အထိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ခြမ်း)
ပန်းတောင်းမြို့နယ်
shop

အထက်ပါမြို့နယ်များရှိ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

**ယခုပရိုမိုးရှင်းတွင် မပါဝင်သေး​သော ဤဒေသရှိ MPT အသုံးပြုသူများအ​နေဖြင့် “အကြိုက်ပြော+” “ထောဘီ၅ဆ” နှင့် “Data Carry Plus” ပက်ကေ့ချ်များကို MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှ တွင်ဝယ်ယူပြီး အလားတူ ခံစားခွင့်တွေကို ရယူနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် စုံစမ်းမေးမြန်း၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

shop

အမေးများသောမေးခွန်းများ

‌ဒေသကြိုက် ပရိုမိုးရှင်း [Day Tha Kyite Promotion] (“ပရိုမိုးရှင်း”) အစီအစဥ်ဆိုတာဘာလဲ။

‌ဒေသကြိုက် ပရိုမိုးရှင်း ဆိုတာကတော့ ပရိုမိုးရှင်း SMS ကိုလက်ခံရရှိသော MPT ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူများနှင့် ပရိုမိုးရှင်း နှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်များရှိ သက်ဆိုင်ရာ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များ၌ ပရိုမိုးရှင်း Package အားဝယ်ယူ အသုံးပြုသော သုံးစွဲသူများအတွက် MPT မှပြုလုပ်ပေးသော ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်သူများသည် ‌‌‌SMS မှ တဆင့် (သို့မဟုတ်) MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ပက်ကေ့ချ် များကို ဝယ်ယူပြီး ဒေသကြိုက်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထပ်ဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်တွင် မည်သူတွေပါဝင်နိုင်လဲ။

ဤပရိုမိုးရှင်း၌ ပါဝင်ရန် MPTမှ ပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်း SMS ကိုလက်ခံရရှိသူများနှင့် ပရိုမိုးရှင်းနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်များရှိ သက်ဆိုင်ရာ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များ၌ ပရိုမိုးရှင်း Package အားဝယ်ယူ အသုံးပြုသူများသည် ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်၌ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်မှာ ဘယ်လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သလဲ။

MPT မှသတ်မှတ်ထားသော ပရိုမိုးရှင်း ပက်ကေ့ချ်များကို SMS (သို့မဟုတ်) ပရိုမိုးရှင်း နှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်များရှိ သက်ဆိုင်ရာ MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များ မှ တဆင့် ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် ဤပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ပရိုမိုးရှင်းနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်များ၏ ပရိုမိုးရှင်းသက်တမ်းကာလက ဘယ်အချိန်ထိလည်း။

ပန်းတောင်းမြို့နယ်၌ ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့ (မြန်မာစံတော်ချိန် ၈း၀၀) နာရီမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ (မြန်မာစံတော်ချိန်  ၂၃း၅၉း၅၉) နာရီအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၌ ဤပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့ (မြန်မာစံတော်ချိန် ၈း၀၀) နာရီ မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ (မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃း၅၉း၅၉) နာရီအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ပရိုမိုးရှင်း၌ ပါဝင်သူများသည် ပရိုမိုးရှင်း Package များကို လက်ဆောင်အနေဖြင့် ပေးလို့ရနိုင်ပါသလား။

ပရိုမိုးရှင်းပက်ကေ့ချ်များကို လက်ဆောင်ပေးပို့၍မရနိုင်ပါ။

ပရိုမိုးရှင်း Data ပက်ကေ့ခ်ျများ (သို့မဟုတ်) Voice ပက်ကေ့ချ်များ (သို့မဟုတ်) HtawB ပက်ကေ့ခ်ျများ၏ ‌အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလက ဘယ်အချိန်ထိလဲ။

ပရိုမိုးရှင်း Data ပက်ကေ့ခ်ျများ (သို့မဟုတ်) Voice ပက်ကေ့ချ်များ (သို့မဟုတ်) HtawB ပက်ကေ့ခ်ျများ၏ ‌အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလမှာ ဝယ်ယူပြီးသည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း (၃၀) အထိဖြစ်ပါသည်။

ပရိုမိုးရှင်း ထပ်ဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့် များ၏ သက်တမ်းကာလက ဘယ်အချိန်ထိလဲ။

ပရိုမိုးရှင်း ထပ်ဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့် များ၏ သက်တမ်းကာလသည် ဝယ်ယူသည့် ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူပြီးနောက် လက်ခံရရှိသည့် ထပ်ဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့် အမျိုးအစား အပေါ်မူတည်ပါသည်။

ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် လူဦးရေကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။

ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်အတွက် လူဦးရေကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။

ပါဝင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်း Package များအား ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ။

ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ပါဝင်သူအနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်း ပက်ကေ့ချ် အား တစ်ကြိမ်သာလျှင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့်ကိုလည်း တစ်ကြိမ်သာခံစားခွင့် ရှိပါသည်။

ပရိုမိုးရှင်းနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်တွင် နေထိုင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် ပရိုမိုးရှင်း SMS ကိုလက်ခံမရရှိတာလဲ။

MPT သည် SMS မှတစ်ဆင့် ပရိုမိုးရှင်းအတွက် ကမ်းလှမ်းသော SMS ကိုဖြန့်ဝေရန် တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော်လည်း SMS ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံရရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် အခြားသောအခြေအနေများကြောင့် လက်ခံမရနိုင်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်သော SMS မရရှိသော်လည်း ပရိုမိုးရှင်း အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်များရှိ အနီးဆုံး MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များ၌ Promotion packages များကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ဤပရိုမိုးရှင်းအတွက် SMS ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး Promotion packs များကိုဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဘယ်အချိန်တွင် ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်မည်လည်း။

SMS မှ တဆင့် ပရိုမိုးရှင်းပက်ကေ့ချ်များကိုဝယ်ယူပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသော ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့် များကို ချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါသည်။

ဤဒီပရိုမိုးရှင်းကို SMS နှင့် MPT အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေအပြင် အခြားနည်းလမ်းနဲ့ ပါဝင်လို့ရနိုင်ပါသေးလား။

မရနိုင်ပါ။ ဒီပရိုမိုးရှင်းသည် သတ်မှတ်ထားသောမြို့နယ်များရှိ အသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်ပြီး SMS နှင့် သတ်မှတ်ထားသောမြို့နယ်များရှိ MPT အရောင်းဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင်သာ ဝယ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်။

ပရိုမိုးရှင်း SMS ကိုရပြီးဖြစ်သော်လည်း အခြားမြို့နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည့်အခါ ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိရန် အကျူံးဝင်ပါသေးသလား။

အကျုံးဝင်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိတဲ့ SMSကို reply လုပ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်း ပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ အခြားနေရာရောက်နေခဲ့ရင်လည်း  ဤပရိုမိုးရှင်းမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။

ဒီပရိုမိုးရှင်းမှာပါဝင်ဖို့ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်က သတင်းပေးတဲ့အတွက် ပုံမှန်ပက်ကေ့ချ်တွေ ကိုဝယ်ယူ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့်တွေမရရှိသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။

ပုံမှန်ပက်ကေ့ချ်တွေကိုဝယ်ယူပြီး ဒီပရိုမိုးရှင်းမှာပါဝင်ထားတဲ့သူတွေက ထပ်ဆောင်းခံစားခွင့်တွေကို ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူပြီးနောက် (၇)ရက်အတွင်း ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ထပ်‌ဆောင်းခံစားခွင့်များမှာ ဝယ်ယူထားသောပက်ကေ့ချ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။         ဤအမေးများသော မေးခွန်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များအကြား ကွဲလွဲမှုများရှိခဲ့ပါက စည်းကမ်းချက်များပါ ပြဌာန်းချက်များက လွှမ်းမိုးအတည်ဖြစ်စေရမည်။ ဤအမေးများသောမေးခွန်းများ၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုတို့အကြား ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုများကသာလျှင် လွှမ်းမိုးအတည်ဖြစ်စေရမည်။

best operator in Myanmar