အမျိုးအစားလိုက် ရွေးရန်

အမေးများသောမေးခွန်းများ

“ယူထား+” ၀န်ဆောင်မှု

၁။ ယူထား+ ၀န်ဆောင်မှု ဆိုတာဘာလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေနည်းနေသည့်အချိန်တိုင်းတွင် MPT ၏ “ယူထား+”  ဝန်ဆောင်မှုမှ  ချေးငွေရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ “ယူထား+”  ဝန်ဆောင်မှုကို အရေးပေါ် အခြေအနေများနှင့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိသောအခြေအနေများတွင် *800# ကိုခေါ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။

၂။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?

ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်

 • USSD code အသုံးပြုပြီး ငွေချေးခြင်း အတွက် *800# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
 • SMS အသုံးပြုပြီး ငွေချေးခြင်းအတွက် “8000” သို့ 800 ဟုရိုက်၍ SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 • MPT4U application မှတဆင့်လည်းရယူနိုင်ပါသည်။

၃။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်ပါသလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ချေးငွေရယူသုံးစွဲနိုင်သော  ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် *800# ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။

(၁) ဤဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid သုံးစွဲသူများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။

(၂) MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀) အထက် ရှိရပါမည်။

(၃) ရက် (၉၀) အတွင်း ဖုန်းဘေလ် တစ်ခါဖြည့်ထားရပါမည်။

(၄)  ရက် (၉၀) အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး (၃၀၀၀) ကျပ် ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။

(၅) ယခင်ယူထားသော ချေးငွေကို ပြန်လည် မပေးချေရသေးသော်လည်း ရရှိနိုင်သော ပမာဏအထိ ထပ်မံချေးယူနိုင်ပါသည်။

(၆) သင်ချေးယူနိုင်သော ပမာဏကို MPT ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်သွင်းသော ပမာဏနှင့်ဖြည့်သွင်းသည့် အကြိမ်ပေါ်မူတည်၍ ကန့်သတ်တွက်ချက်ပါမည်။

၄။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဘယ်လောက်ထိချေးယူနိုင်ပါသလဲ?

သတ်မှတ်ထားသောသင်၏ချေးငွေပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါပမာဏများကို ချေးယူနိုင်ပါမည်။

ချေးငွေပမာဏ ဝန်ဆောင်ခ နောက်ထပ်ငွေဖြည့်မှုမှ
ပြန်လည်ရယူခြင်း
၈၀၀ ကျပ် ၆၀ ကျပ် ၈၆၀ ကျပ်
၁၀၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၁၁၀၀ ကျပ်
၁၅၀၀ ကျပ် ၁၅၀ ကျပ် ၁၆၅၀ ကျပ်
၂၅၀၀ ကျပ် ၂၅၀ ကျပ် ၂၇၅၀ ကျပ်
၄၅၀၀ ကျပ် ၄၅၀ ကျပ် ၄၉၅၀ ကျပ်

သင်၏ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပေါ် မူတည်၍ ချေးငွေပမာဏနှင့်၀န်ဆောင်ခကို နောက်တစ်ကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် အပြည့်အ၀(သို့)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကောက်ခံပါမည်။

ချေးငွေအနည်းဆုံးပမာဏ  ၈၀၀ကျပ်ကိုတစ်လအတွင်း (၁)ကြိမ်သာချေးယူနိုင်ပြီး ၊ ယင်းလအတွင်း နောက်ထပ်ချေးငွေများများရယူရန်အတွက် ပိုမိုများပြားသောချေးငွေပမာဏသို့ပြောင်းလဲရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုအား ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပါသလဲ?

ယူထား+  ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိလာသော ချေးငွေကို MPTဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများမှလွဲ၍)

Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုလိုပါက အောက်ပါအခြေအနေ (၂)ခုလိုအပ်ပါသည်။

၁။ SIM Card အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀)အထက်ရှိရပါမည်။

၂။ ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။

၆။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိသော ချေးငွေအသုံးပြုနိုင်သော သက်တမ်းက ဘယ်လောက်ပါလဲ?

ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ ရရှိသော ချေးငွေ၏သက်တမ်းသည် ရက်(၃၀) ဖြစ်သည်။ ယင်းကာလပြီးနောက် ချေးငွေအားသုံးစွဲနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။

၇။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှု၏ ကြွေးကျန်ငွေကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါလဲ?

၁။ *800*7# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။

၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီးချေးယူထားသောပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။

၃။ 8000 သို့ Debt ဟု ပြန်လည်ပေးပို့၍ စစ်ဆေးပါ။

၄။ MPT4U Application မှတဆင့်လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

၈။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ မိမိချေးယူရရှိနိုင်သော ငွေပမာဏကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ?

၁။ *800*0# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။

၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီး ရရှိနိုင်သောပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။

၉။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ မိမိ၏ ချေးငွေစာရင်းကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကြည့်နိုင်ပါသလဲ။

၁။ *800*5# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။

၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီး ချေးငွေစာရင်းကို ရွေးချယ်ပြီးစစ်နိုင်ပါသည်။

၁၀။ MPT ဘက်မှချေးငွေကန့်သန့်ချက်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲ ?

အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

 • ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းသောအရေအတွက်
 • ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သည့်ပမာဏ
 • MPT (အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု) အသုံးပြုမှုပမာဏ
 • MPT ဆင်းကဒ်လက်ရှိအသုံးပြုသော ရက်အရေအတွက်

၁၁။မိမိမှာ ၈၀၀ ကျပ်ပဲချေးယူနိုင်ပြီး တခြား MPT အသုံးပြုသူမှာ ၄၅၀၀ ကျပ် အထိ ဘာကြောင့် ရရှိနေပါသလဲ?

ချေးငွေစနစ်မှ ရရှိနိုင်မှုပမာဏကို အောက်ပါအချက်အလက်နှင့်အညီ ကန့်သတ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

 • ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းသောအရေအတွက်
 • ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သည့်ပမာဏ
 • MPT (အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု) အသုံးပြုမှုပမာဏ
 • MPT ဆင်းကဒ်လက်ရှိအသုံးပြုသောရက် အရေအတွက် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ချေးငွေပမာဏအများဆုံး ရရှိနိုင်ရန် MPT ဆင်းကဒ်ကို အသုံးပြုပြီး အခုပဲဖုန်းဘေလ်တွေ ပိုပြီး ဖြည့်လိုက်ပါ။

၁၂။ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ international roaming ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ international roaming ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်ပါ။

၁၃။ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး (IDD pack) နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်ပါ။

MPT Ring Tune

1။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ဘာလဲ။

Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်း၏ ပုံမှန် ဖုန်းမြည်သံအစား လူကြီးမင်း ရွေးချယ်လိုက်သော သီချင်းကို တေးသွား အဖြစ်သို့ အစားထိုးလိုက်သော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ လူကြီးမင်းဖုန်းမှ ရွေးချယ်ထားသော တေးသီချင်းများကို ဖုန်း Ring Tuneအဖြစ် ကြားရပါမည် ။ လူကြီးမင်း ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသွားများအား လတ်တလော ရေပန်းအစားဆုံး တေးသီချင်းများစွာ ထဲမှ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

2။ Ring Tune service ကို ဘယ်လို ရယူနိုင်ပါလဲ?

အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး Ring Tune service ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• MPT သို့ 7979 ဟု ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်၍ Ring Tune service ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• SMS ပေးပို့၍ရယူရန် – လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG M ၊ အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG W ၊ နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် 7979 သို့ REG D ဟု SMS ပေးပို့၍ ရယူနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်) နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ သီချင်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက် 7979 သို့ REG S ဟု ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
• လူကြီးမင်း ဝယ်ယူလိုသော သီချင်းကုဒ် နံပါတ်အား buy ဟု SMS ပေးပို့၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ Example: buy 0001110010
• *7979# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသီချင်း များအားလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

3။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု အတွက် မည်သို့ ကျသင့်မည့် နည်း။

• သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်း) ကို တရက်လျှင် ၁၀၀ကျပ် (အခွန်ပါပြီးသား) ကျသင့်ပါမည်။
• လစဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်လ (ရက် ၃၀)စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၁၀၅၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• အပတ်စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ပတ် (၇ ရက်)စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၃၀၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ရက်စာအတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၄၇ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• သီချင်း တစ်ပုဒ်လျှင် ရက်(၃၀)စာ အတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
• နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ရက်လျှင် ၄၇ ကျပ် ကျသင့်ပြီး သီချင်း တစ်ပုဒ်လျှင် ၁၃ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။

4။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား သတ်တမ်း တိုးရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

ဤဝန်ဆောင်မှုသည် အလိုအလျှောက် သက်တမ်း တိုးပေးသော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ရက် သက်တမ်းအား အခြေခံ ၍ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်းနှင့် သီချင်း ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း ပြည့်လျှင် လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမှ ဝန်ဆောင်မှု အတွက် ကျသင့်ငွေအား နှုတ်ယူပါမည်။

5။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား မည်သို့ ပယ်ဖျက်ရမည်နည်း။

• 7979 သို့ အခမဲ့ ခေါ်ဆို၍ အကူအညီပေးရန်သို့ သွားရောက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်ရန်ကို နှိပ်ပါ။ (သို့မဟုတ်)
• 7979 သို့ UNR ဟု SMS ပေးပို့ပါ။ (သို့မဟုတ်)
• MPT4U APP ပေါ်မှ CRBT ပယ်ဖျက်ရန် ကို ရွေးချယ်ပါ။ (သို့မဟုတ်)
• *7979# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဝန်ဆောင်မှုဖျက်သိမ်းမည်အား ရွေးချယ်ပြီး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
• 106 customer care IVR သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဝန်ဆောင်မှုအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။

6။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက် တေးသွား သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့ အောက်ပါ ဖော်ပြထားသော အချက်များကို လုပ်ဆောင်၍ လူတစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက် သီးသန့် Ring Tune သတ်မှတ်ထားလို့ ရနိုင်ပါသည်။
• 7979 သို့ (အခမဲ့) ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီ: လမ်းညွန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

7။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသီချင်း အား သူငယ်ချင်းထံမှ ကူးယူ လို့ ရနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များအား လုပ်ဆောင်၍ လူကြီးမင်း သူငယ်ချင်း၏ MPT ring Tune ဝန်ဆောင်မှုမှ သီချင်းကို လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းတေးသီချင်း အဖြစ် ကူးယူနိုင်ပါသည်။
• 7979 သို့ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း လုပ်ဆောင်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
• *7979# ဟု ရိုက်နှိပ်ပြီး လည်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်
• Ringtune ကို လက်ရှိအသုံးပြုထားသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်နေစဥ် နားဆင်ခဲ့သော Ringtune ကို ရယူလိုပါက * ကို နှိပ်ပါ။

8။ ဝယ်ယူထားသော သီချင်းကို မည်သို့ ပယ်ဖျက်နိုင်ပါ သလဲ။

• 7979 ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ အကူအညီပေးရန် သို့ သွားရောက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကို စစ်ဆေးရန် သို့ ဝင်ရောက်၍ သီချင်း ကို ပယ်ဖျက်ရန် ကို ရွေးပါ။ (သို့မဟုတ်)
• Del ဟု ရိုက်နှိပ်၍ 7979 သို့ SMS ပေးပို့ပါ။ Example: Del 0001110010 (သို့မဟုတ်)
• 106 customer care IVR သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို ၍ သီချင်းအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။

9။ အကယ်၍ ဖုန်းပြောနေစဥ်အတွင်း တခြားတစ်ယောက်မှ မိမိထံ ဖုန်းခေါ်နေသောအခါ မိမိRing Tune ဝန်ဆောင်မှု မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်နည်း။

ဤအခြေအနေတွင် လူကြီးမင်းထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသူမှာ ပုံမှန် ဖုန်းမြည်သံကိုသာ ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

10။ သူငယ်ချင်း နဲ့ မိသားစုဝင် များထံသို့ Ring Tune သီချင်း ဝန်ဆောင်မှု လက်ဆောင် ဘယ်လိုပေးမလဲ။

7979 သို့ (အခမဲ့) ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း လုပ်ဆောင်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။

11။ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု လက်ဆောင် ပေးရန်အတွက် မည်သို့ ကျသင့်ပါမည်နည်း။

အကယ်၍ လူကြီးမင်းလက်ဆောင် ပေးလိုသောသူမှာ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူထားပြီးသူ ဖြစ်ပါက –
• သီချင်း အတွက် ပထမ တစ်လစာ ဝန်ဆောင်မှု ၃၁၅ ကျပ်အား လူကြီးမင်းထံမှ ကျသင့်ပြီး နောက်လများမှ စ၍ သီချင်းလက်ဆောင် လက်ခံရရှိသောသူထံမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သီချင်း လက်ဆောင်ပေးလိုသောသူမှာ Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု အား ရယူထားခြင်း မရှိပါက –
• Ring Tune ဝန်ဆောင်မှု ပထမ ရက်(၃၀)စာ အတွက် ၁၀၅၀ကျပ် နှင့် သီချင်းအတွက် ရက် ၃၀ စာ ဝန်ဆောင်ခ ၃၁၅ ကျပ် အား လူကြီးမင်းထံမှ ကျသင့်ပါမည်။ နောက်လများမှ စ၍ Ring Tune ဝန်ဆောင်ခ ၁၀၅၀ ကျပ်နှင့် သီချင်း အတွက် ဝန်ဆောင်ခ ၃၁၅ ကျပ်အား လက်ဆောင်လက်ခံရရှိသူထံမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

12။ Name Tune ဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ဘာလဲ။

Name Tune ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်းထံ သို့ ဖုန်းခေါ်သူများကို လူကြီးမင်း၏နာမည်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ခြင်း ပုံစံဖြင့် MPT မှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

13။ Name Tune ဝန်ဆောင်မှာ အား မည်သို့ ရယူနိုင်ပါ မည်နည်း။

အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားသော နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခု ကို အသုံးပြု၍ MPT Name Tune ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• SMS ပေးပို့ရန် – လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG M ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း၊ အပတ်စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG W ဟု SMS ပေးပို့ခြင်း၊ နေ့စဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် REG D ဟု 7979 သို့ SMS ပေးပို့၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
• ပိုမိုသိရှိရန် 106 ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ Name Tune ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူနိုင်ပါသည်။

14။ Name Tune ဝန်ဆောင်မှု အတွက် မည်သို့ကျသင့်ပါမည်နည်း။

>>  လစဥ်ပေး ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်လ ရက် (၃၀) စာ အတွက် (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း) ၁၀၅၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
>> Name Tune တစ်ပုဒ် အတွက် ရက် (၃၀) စာ (အခွန်ပါဝင်ပြီးစျေးနှုန်း ) ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။

15။ နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သီချင်းကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မှာလဲ။

အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• IVR: 7979 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ၊ ထို့နောက်နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ
SMS: 7979 သို့ REG S ဟု စာတိုပေးပို့ပါ
USSD – * 7979 # ကိုခေါ်ဆိုပြီး နေ့စဉ် ပေး ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။

16။ နေ့စဉ်ပေး ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ သီချင်းဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူပြီးနောက် သီချင်းအသစ် ကို ထပ်မံရယူပါက သီချင်းဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လောက် ကျသင့်မှာလဲ။

• သီချင်း အသစ် တစ်ပုဒ် ရယူတိုင်း သီချင်းဝန်ဆောင်ခ တစ်ရက်အတွက် ၁၃ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
• IVR၊ SMS၊ USSD၊ ၁၀၆ များမှ သီချင်းများကို ရယူနိုင်ပြီး သီချင်းဝန်ဆောင်ခ တစ်ရက်အတွက် ၁၃ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။

17. * Copy ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။

CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို လက်ရှိအသုံးပြုထားသူထံသို့ CRBT ဝန်ဆောင်မှု အသုံးမပြုထားသူမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ * ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် CRBT Ring Tune ဝန်ဆောင်မှုကို အလွယ်တကူရယူနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။

18. CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို *Copy ဖြင့် ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။

 • ဖုန်းခေါ်ဆိုသူမှ CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ ၃ စက္ကန့်မှ ၄ စက္ကန့်ကြားတွင် တေးသွားကိုရယူရန် * ကိုနှိပ်ပါ၊ ဟု စတင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပြီး ထို့နောက်တွင် CRBT တေးသွားကို စတင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
 • ခေါ်ဆိုသူသည် CRBT ရယူထားသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း * ကို နှိပ်၍ ထိုတေးသွားကိုရယူနိုင်သည်။
 • တေးသွားကိုကြားနေရသည့် အချိန်အတွင်းတွင်သာ * ကိုနှိပ်၍ တေးသွားကို ရယူနိုင်သည်။
 • CRBT ရယူထားသူ/ခေါ်ဆိုသူထံသို့ ဖုန်းဝင်သွားသောအခါ * ကိုနှိပ်သော်လည်း မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှ လုပ်ဆောင်မည် မဟုတ်ပါ။

19. CRBT ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူထားခြင်းမရှိသူများအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ကျသင့်ပါသလဲ။

 • ဝန်ဆောင်ခအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၄၇ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တေးသွားအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၁၃ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်မည်။

20. CRBT ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများအတွက် တေးသွားတစ်ပုဒ် ဒေါင်းလော့ လုပ်ခြင်းအတွက် ဘယ်လောက်ကျသင့်ပါသလဲ။

အသုံးပြုသူရယူထားသည့် အစီအစဉ်ပေါ်မူတည်ပါသည်၊

 • အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် လစဉ်/အပတ်စဉ်/ နေ့စဉ် အစီအစဉ်ကို (တေးသီချင်း တစ်လစာဖြင့်) ရယူထားပါက တစ်လလျှင် ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
 • အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် နေ့စဉ်အစီအစဉ်ကို (တေးသီချင်း တစ်နေ့စာဖြင့်) ရယူထားပါက တစ်နေ့လျှင် ၁၃ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

21. CRBT ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း * Copy ကို မကြားလိုလျှင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။

 • Customer Care သို့ ဆက်သွယ်၍ Blacklisting အတွက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ၄၈ နာရီအတွင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

22. မိမိထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း ဖုန်းခေါ်ကြသူများအား * Copy ကို မကြားစေလိုလျှင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။

 • Customer Care သို့ ဆက်သွယ်၍ Blacklisting အတွက် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ (၄၈) နာရီအတွင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

23။ သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

 • သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူများသည် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော တေးသီချင်းများကို တစ်နေ့တာအတွင်း အကန့်အသတ်မရှိ ရယူနိုင်သော အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
 • တေးသီချင်းအရေအတွက်ဘယ်လောက်များများ အပိုဝန်ဆောင်ခ ထပ်မံကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

24။ သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်၏ ဝန်ဆောင်ခမှာ ဘယ်လောက်ကျသင့်ပါသလဲ။

အသုံးပြုသူများသည် သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်အတွက် ဝန်ဆောင်ခ ၁ ရက်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

25။ ဝန်ဆောင်မှုကို အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမည်လား။

အသုံးပြုသူမှ ဝန်ဆောင်မှုကို မပယ်ဖျက်ခင်အထိ နေ့စဉ် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

26။ သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်အား မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ရယူနိုင်ပါသလဲ။

SMS (စာတို) – 7979 သို့ UL ဟုပေးပို့ပါ။(အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်)
USSD – *7979*1# သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
IVR – 7979 သို့ ခေါ်ဆို၍ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
Website – https://ringtune.mpt.com.mm/crbt-web-portal/ သို့ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။
Customer Care – MPT customer care 106 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

27။ ဝန်ဆောင်မှုအား မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသလဲ။

SMS (စာတို) – 7979 သို့ UNR ဟုပေးပို့ပါ။
USSD – *7979*6# သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
IVR – 7979 သို့ ခေါ်ဆို၍ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
Website – https://ringtune.mpt.com.mm/crbt-web-portal/သို့ဝင်ရောက်၍ ကျွန်ုပ်၏ အကောင့် အောက်တွင် စစ်ဆေးပါ။
Customer Care – MPT customer care 106 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

28။ တေးသီချင်း download လုပ်ခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကျသင့်မည်လား။

 • တေးသီချင်း download လုပ်ခြင်းအတွက် သီခြားကျသင့်မည်မဟုတ်ပါ။
 • အသုံးပြုသူသည် ဝန်ဆောင်ခအတွက် ၁ ရက်လျှင် ၁ ကြိမ်သာပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး တေးသီချင်းများကို အကန့်အသတ်မရှိ download ရယူနိုင်ပါသည်။

29။ တေးသီချင်းအရေအတွက် မည်မျှ အခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါသလဲ။

အသုံးပြုသူများသည် တေးသီချင်းအရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါသည်။

30။ ကျွန်ုပ်၏ တေးသီချင်းစာရင်းထဲတွင် တစ်ကြိမ်လျှင်တေးသီချင်းအရေအတွက် မည်မျှ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသလဲ။

တစ်ကြိမ်လျှင် တေးသီချင်းအရေအတွက် အများဆုံး ၂၀ အထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

31။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏တေးသီချင်းစာရင်းတွင် တေးသီချင်းအရေအတွက် အများဆုံးအထိ ရောက်ရှိသွားပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

 •  အကယ်၍ အသုံးပြုသူ၏ တေးသီချင်းစာရင်းတွင်အများဆုံးတေးသီချင်းအရေအတွက် ပြည့်သွားပါက တေးသီချင်းများကို ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်စေရန် လက်ရှိတေးသီချင်းကို ဖယ်ရှားရပါမည်။
 • လက်ရှိတေးသီချင်းများကို ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် – https://ringtune.mpt.com.mm သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည် (သို့) 7979 သို့ ခေါ်ဆို၍ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ (သို့) *7979# သို့ ခေါ်ဆိုပါ။

32။ အကယ်၍ ringtune ဝန်ဆောင်မှုကို လက်ရှိရယူထားသူဖြစ်ပါက သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်ကို မည်သို့ရယူနိုင်မည်နည်း။

အကယ်၍ ringtune ဝန်ဆောင်မှုကို လက်ရှိရယူထားသူဖြစ်ပါက သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းနည်းလမ်းများအတိုင်းရယူနိုင်ပါသည်။
SMS (စာတို) – 7979 သို့ UP ဟုပေးပို့ပါ။
USSD – *7979*1# သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
IVR – 7979 သို့ ခေါ်ဆို၍ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
Website – https://ringtune.mpt.com.mm/crbt-web-portal/ သို့ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။

Customer Care – MPT customer care 106 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

33။ အကယ်၍ ရယူထားသော ပုံမှန် ringtune အစီအစဉ်မှ သံစဉ်ဘူဖေး (အကန့်အသတ်မရှိတေးသီချင်းများ) အစီအစဉ်သို့ မြှင့်တင်ပြောင်းလဲလိုက်လျှင် တေးသီချင်းစာရင်းထဲရှိ တေးသီချင်းများမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

တေးသီချင်းစာရင်းထဲရှိတေးသီချင်းများကို ပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်ပဲ အသစ် download လုပ်မည့် တေးသီချင်းများနှင့်အတူ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။

Balance Transfer

၁။ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘာပါလဲ။

MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် Prepaid စနစ်အသုံးပြုနေသော မည်သည့် MPTမိုဘိုင်းဖုန်းကိုမဆို Main Balance အတွင်းမှ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘေလ် ၃၀၀၀ ကျပ် အသုံးပြုပြီးသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၂။ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာပါလဲ။

 • ငွေလွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် –
 • *223*လွှဲမည့်ငွေပမာဏ*ငွေလက်ခံရယူမည့်သူ၏မိုဘိုင်းနံပါတ်#ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။
 •  ဥပမာ *223*1000*09456456456#[call]
 • လွှဲမည့်ငွေပမာဏကို ငွေလွှဲသူ၏ Main Balance ဖုန်းလက်ကျန်ငွေထဲမှ လွှဲမည့်ငွေပမာဏအပြင် လွှဲပြောင်းငွေပမာဏ ၏ ၅% ကို    ၀န်ဆောင်ခအဖြစ်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ခံသူမှ လွှဲငွေအပြည့်အဝလက်ခံရရှိပါမည်။
 • ဥပမာ – (၁၀၀၀ + ၅% ၀န်ဆောင်ခ= ၅၀ + ၅% ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် = ၅၂ ကျပ်) စုစုပေါင်း = ၁၀၅၂ ကျပ်
 • ဝန်ဆောင်ခ ၅% နှုန်း နှင့် ကုန်သွယ်ခွန် ကောက်ခံမှုကို ဖုန်းဘေလ်လွှဲပြောင်းခြင်း အကြိမ်တိုင်းအတွက် (၂၀၂၃ ၊မတ်လ ၁၅ရက်) မှ စတင်ပြီးထပ်မံအကြောင်းကြား သည့်အချိန်ထိ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ “MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘီလ်၃၀၀၀ကျပ် အသုံးပြုပြီးသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည်” ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာ ပါလဲ။

Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သုံးစွဲသူသည် အခြေခံအားဖြင့် MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှစ၍ လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံးဖုန်းဘေလ် ၃၀၀၀ ကျပ် အသုံးပြုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၄။ တစ်ကြိမ်ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက အနည်းဆုံး/အများဆုံး လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ငွေပမာဏ ဘယ်လောက်ပါလဲ။

 • တစ်ကြိမ်လျှင် ငွေ ၃၀၀ကျပ်မှ စတင်ပြီး ၁၀၀၀၀ကျပ်အထိ ပမာဏကို မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်း လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • တစ်နေ့တာအတွင်း အများဆုံး (၅) ကြိမ်အထိ လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။
 • တစ်ရက်တွင် အများဆုံး ပမာဏ၅၀၀၀၀ ကျပ်အထိ ဖုန်းဘေလ်  လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
 • နေ့စဉ် (မနက် 00:00နာရီမှ ည23:59နာရီ) အတွင်း ဖုန်းဘေလ် လွှဲပြောင်း၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

၅။ အပိုဆောင်းဆုရရှိထားသော လက်ကျန်ငွေ(Bonus) ကို အခြားMPT ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထံသို့ လွှဲပေးနိုင်ပါသလား။

မရနိုင်ပါ။ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မူရင်းလက်ကျန်ငွေထဲမှသာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၆။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှာပါလဲ။

MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ကို အသုံးပြု၍ မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူသည် MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘေလ် ၃၀၀၀ ကျပ် အသုံးပြုပြီးဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူတွင် လွှဲပြောင်းပေးမည့်ပမာဏအတွက် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိရမည်ဖြစ်သည်။

၇။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေ လက်ခံရရှိနိုင်မှာပါလဲ။

 • MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများအားလုံး(1-way block and 2-way block ဖြစ်နေသော သုံးစွဲသူများအပါအဝင်)သည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေလက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများမှ CDMA နှင့် PSTN Prepaid အသုံးပြုသူများ ထံသို့ Balance Transfer ဖြင့် ငွေလွဲနိုင်သည်။
 • CDMA user များမှ Mobile User(GSM/WCDMA)  များထံသို့ Balance Transfer ဖြင့် ငွေလွဲနိုင်ပါသည်။

၈။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါသလဲ။

 • Postpaid အသုံးပြုသူများ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။
 • MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုချိန်မှစပြီး  ဖုန်းဘေလ်သုံးစွဲမှု ၃၀၀၀ ကျပ် အောက် Prepaid users (GSM/CDMA) အသုံးပြုထားသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။

၉။ CDMA အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။

CDMA (prepaid) ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကို CDMA မှ CDMA သို့ အချင်းချင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၁၀။ 1-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသို့ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

1-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုလက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ရက် (၉၀)ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်(၉၀)အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ရက်(၉၀)ကျော်လွန်သွားသောအခါ မူလအတိုင်း အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြန်လည် ပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

၁၁။ 2-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသို့ ငွေဖြည့်ပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

2-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို လက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ ဖုန်းကိုပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ရက်(၉၀)ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်(၉၀) အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါက ရက်(၉၀)ကျော်လွန်သွားသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှု အပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

Call Waiting Service

1. Call Waiting Service ဆိုတာဘာလဲ?

သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဖုန်းပြောနေစဉ် အချိန်အတွင်းတွင် အခြား အရေးကြီးဖုန်းများ ထပ်မံဝင်ရောက်လာပါက မိမိလက်ရှိပြောနေသည့် ဖုန်းကို စိုင်းငံ့နိုင်ပြီး ခေါ်ဆိုမှုအသစ်များကို ထပ်မံ လက်ခံနိုင်မည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

2. ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?

ဝန်ဆောင်မှု လျှောက်ထားရန်

1331 သို့ “ CW” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု ဖျက်ပစ်ရန်

1331 သို့ “ CW OFF” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

3. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?

 • ဖုန်းပြောနေစဉ် နောက်ထပ် ခေါ်ဆိုသူရှိပါက အသိပေးအချက်ပြသံကို ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
 • အချိန်တွင် လက်ရှိ ဖုန်းပြောနေသူနှင့် ခေတ္တစိုင်းငံ့ပြီး နောက်ခေါ်သူနှင့် ပြောင်းပြောခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်မှုနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို ရပ်နားနိုင်ပါတယ်။
 • ပထမပြောနေသူ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ကိုင်ထားသ၍ ပြန်လည် ပြောင်းလဲ ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲတွင် ဖုန်းခေါ်သူ တစ်ယောက်သာ စောင့်စရာလိုပါမယ်။

Gifting Service (Poh B)

1. “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာပါလဲ။

“ပို့ဘီ” သည် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်း MPT ဝန်ဆောင်မှု (Package) များကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MPT သုံးစွဲသူများသည် “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး Data Carry Plus  Pack၊ အကြိုက်ပြော + Voice Pack ၊ ထောဘီ တို့ကို အခြားMPTဖုန်းများသို့ လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးစွဲသူများသည် ပုံမှန်အတိုင်း USSD Code များကို ရိုက်နှိပ်ကာ မိမိနှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးပြီး “လက်ဆောင်ပေးမည်” နေရာကို ရွေးချယ်ကာ မိမိပေးပို့လိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းလိုက်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ လက်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

MPT 4U App ကို အသုံးပြုပြီးလည်း MPT ဝန်ဆောင်မှု (Package)များကို လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည့် အကြိမ်အရေအတွက်နှင့် လက်ဆောင်လက်ခံနိုင်မည့် အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

လက်ခံရရှိသူသည် မိမိလက်ခံရရှိသော Package ကို ယင်း Package ၏ လက်ရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

MPT ဝန်ဆောင်မှု (Package) USSD အခြား
 Data Carry Plus Pack *777#  

MPT4U

A Kyite Pyaw+ Voice Pack *600#
ထောဘီ *500#

2. "ပို့ဘီ"ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးတဲ့အခါဝန်ဆောင်ခပေးရန်လိုပါသလား။

ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ။

သင်သည် “ပေးပို့သူ” ဖြစ်ပါက သင်ပေးပို့မည့်Package၏ ဈေးနှုန်းအတိုင်း ကျသင့်ငွေကိုသာ သင်၏ လက်ကျန်ငွေအတွင်းမှ ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။ ပေးပို့မှုအောင်မြင်ကြောင်း SMS ပေးပို့အသိပေးပါမည်။

သင်သည် “လက်ခံရရှိသူ” ဖြစ်ပါက သင့်အားပေးပို့လိုက်သော Package ကိုအလိုအလျောက်လက်ခံ ရရှိပါမည်။ လက်ခံရရှိကြောင်း SMS ပေးပို့အသိပေးပါမည်။ သင်၏ package ကို *224# သို့ ခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

3. ကျွန်တော့်မှာ လက်ကျန် Data Carry Plus Pack ရှိနေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆီကနေ Data Carry Plus Pack အသစ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ?

လက်ကျန်နှင့် အသစ်ရရှိသော ဒေတာပမာဏများပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး Data Cary Plus Package၏ လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

A Kyite Pyaw+ Voice Pack နှင့် Htaw B  တို့သည်လည်း လက်ခံရရှိသူတွင် ရှိနေသည့် အမျိုးအစားတူ Package များနှင့် ပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Voice Mail Service

1. Voice Mail Service ဆိုတာဘာလဲ?

မိမိခေါ်ဆိုသူ၏ ဖုန်းမှာ ယာယီခေါ်ဆိုမရ၍ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းပိတ်ထား၍ဖြစ်စေ မိမိ ပြောပြလိုသည်များကို အသံမက်ဆေ့ချ်အဖြစ် ချန်ထားခဲ့နိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။

2. ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?

၀န်ဆောင်မှုလျှောက်ထားရန်

1331 သို့ “ VMS” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို ဖျက်ပစ်ရန်

1331 သို့ “ VMS OFF” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

3. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?

 • သုံးစွဲသူမှာ လတ်တလော ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ ဖုံးပိတ်ထားလျှင်ဖြစ်စေ ခေါ်ဆိုသူအနေဖြင့် အသံ Message ချန်ထားနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှု  ဖြစ်ပါသည်။

   

Conference Call

1. Conference Call ဆိုတာဘာလဲ။

 • Conference Call ဆိုတာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ကြိမ်အတွင်း (initiator အပါအဝင်) ဖုန်းနံပါတ် ခြောက်ခုအထိ တပြိုင်တည်းဖုန်ခေါ်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။
 • အမ်ပီတီရဲ့ Conference Call ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တစ်ကြိမ်အတွင်းမှာ ဖုန်းနံပါတ် အများကြီးကိုခေါ်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ။

2. Conference Call ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။

ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားရန်

1331 သို့ “ CC” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဒါမှမဟုတ် USSD Menu ကနေလည်း ၀န်ဆောင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
*106# >> 6. VAS >> 2. Call Services >> 6. Conf-Call >> 1. Subscribe

ဝန်ဆောင်မှု ဖျက်ပစ်ရန်

1331 သို့ “ CC OFF” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဒါမှမဟုတ် USSD Menu ကနေ ၀န်ဆောင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
*106# >> 6. VAS >> 2. Call Services >> 6. Conf-Call >> 2. Unsubscribe

3. Conference Call ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရပါသလဲ။

ပထမဦးဆုံး ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို အရင်ခေါ်ရမှာပါ။ ပြီးရင် Add Call ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တခြားဖုန်းနံပါတ်တွေ (၅ခု အထိ) ထပ်ခေါ်ရမှာပါ။
ပြီးရင် Merge Call ကိုနှိပ်ပြီး ခေါ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အားလုံးနဲ့ တပြိုင်တည်း ဖုန်းပြောနိုင်ပါတယ်။

Conference Call

1 . Call Me Back ဆိုတာ ဘာလဲ?

သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိကို ပြန်လည်ခေါ်ဆိုစေချင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို *222# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သိရှိစေနိုင်မည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

(မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းကိုမဆို)

2. ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?

CALL ME BACK” ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုရန်

*222* မိမိအား ပြန်လည်ခေါ်ဆို စေလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်#[send]

3. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?

ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီးသော် မိမိပြန်လည်ခေါ်စေလိုသည့် နံပါတ်တွင် အောက်ပါ Message ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

“မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ 09XXXXXXXXX ကို ယခုပြန်လည်ခေါ်ဆိုပေးပါ။”

Call Forwarding

1. Call Forwarding ဆိုတာဘာလဲ?

သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကို
အခြား မိမိလက်ခံနိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်ထဲသို့ အလိုအလျောက် လွှဲပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။

2. ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?

ဝန်ဆောင်မှု လျှောက်ထားရန်

1331 သို့ “ CF” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု ဖျက်ပစ်ရန်

1331 သို့ “ CF OFF” ဟု
SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

3. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?

 • သုံးစွဲသူအနေနဲ့ လတ်တလော လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအား
 • သုံးစွဲသူ လွှဲပေးစေလိုသည့် အခြား ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသို့ လွှဲပေးခြင်း
best operator in Myanmar