MPT Bundle Benefit User Manual

၁။ ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှု

ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက် နှင့် ADSL ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူများအတွက် MPT မိုဘိုင်းလ် SIM နံပါတ်များထဲသို့ လစဉ် အကျိုးအမြတ်များရရှိနိုင်မည့် ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။

၂။ ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှုအကျိုးအမြတ်တွေကဘာတွေလဲ။

 •  ဒုံးပျံဖိုင်ဘာအင်တာနက် / ADSL လိုင်းများအား ပုံမှန်အသုံးပြု၍ ACTIVE ဖြစ်နေသ၍ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအကျိုးအမြတ်များကို သုံးစွဲသူများ၏ MPT SIMများထံသို့လစဉ် (၁၅)ရက်နေ့ (မနက်၂နာရီ) တိုင်းဖြည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
 •  ဒုံးပျံဖိုင်ဘာအင်တာနက်/ADSL လိုင်းခေတ္တပိတ်ထားသူများ၊ လစဉ်ကြေးငွေ မပေးဆောင်သောကြောင့် လစဉ် (၁၅)ရက်နေ့တွင် လိုင်းခေတ္တပိတ်ခံထားရသူများအနေဖြင့် ADSL/ ဒုံးပျံဖိုင်ဘာအင်တာနက် လိုင်း ACTIVE ပြန်ဖြစ်မှသာလျှင် ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များကို ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းပေးပါမည်။
 •  သုံးစွဲသူမှ အကျိုးအမြတ်များကို လတစ်လ၏ မည်သည့်နေ့ရက်တွင်ရရှိစေကာမူ ထိုပမာဏများ၏ သက်တမ်း မှာ လစဉ် ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်များကို မည်ကဲ့သို့ စာရင်းပေးသွင်းရမည်နည်း။

ပထမဦးစွာ MPT နံပါတ်တစ်ခုကို အဓိက/ပင်မနံပါတ်အဖြစ် စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ပြီး အခြားနံပါတ်ခွဲများကို သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင် အဓိက/ပင်မနံပါတ်မှ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူနေသည့် လက်စွဲသုံးစွဲသူများ

 • 106သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
 •  MPT ဆိုင်များသို့သွားရောက်ပြီးဖြစ်စေ (အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းကို ကြည့်ရှုပါ)
 • Account Code/ DSL number (ဘေလ်ပေါ်တွင်ပါရှိ) နှင့် လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ် တို့ကို ဖြင့်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း
 • MPT နံပါတ်တစ်ခုကို ပင်မဖုန်းနံပါတ်အဖြစ် ပေးသွင်းခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်အသုံးပြုမည့် သုံးစွဲသူအသစ်များ

 • ဒုံးပျံဖိုင်ဘာအင်တာနက်နှင့် ADSL ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်လွှာတွင် ပင်မမိုဘိုင်းနံပါတ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် MPT နံပါတ်တစ်ခု ပေးသွင်းပါ

၄။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်ခွဲများကို မည်ကဲ့သို့ စာရင်းပေးသွင်းရမည်နည်း။

အခြားဖုန်းနံပါတ်ခွဲများကို အဓိက/ပင်မနံပါတ်မှတဆင့် USSD (*6767#) ကိုခေါ်ဆိုကာ မိမိကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

USSD မှတစ်ဆင့် အဓိက/ပင်မနံပါတ်ကိုအသုံးပြု၍

 • နံပါတ်ခွဲစာရင်းသွင်းခြင်း
 • နံပါတ်ခွဲကိုပြောင်းလဲခြင်း
 • နံပါတ်ခွဲကို ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

၅။ ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှုအကျိုးအမြတ်များကို မည်သည့်အခြေအနေများတွင် လက်ခံရရှိနိုင်မည်နည်း။

 • အသုံးပြု၍ ACTIVE ဖြစ်နေသ၍ မိုဘိုင်းလ်သို့ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များ ရရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက် /ADSL လစဉ်ကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းအား ၁၅ရက်နေ့ထက်နောက်ကျခဲ့ပါက မိုဘိုင်းလ်သို့ ရရှိမည့် bundle benefit များ ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ လစဉ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ပြီး ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက် /ADSLလိုင်း များ ပြန်လည် Active ဖြစ်မှသာ bundle benefit များအား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် မိုဘိုင်းလ်နံပါတ်တစ်ခုသည် ADSL/ Dome Pyan Fiber Internet Service အကောင့် ၁ ခု အတွက် ရက် ၃၀ တာကာလ (ယခုလ ၁၅ရက်မှ နောက်လ ၁၄ရက်) အတွင်း ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှုအကျိုးခံစားခွင့် (Bundle Benefit)ကို တစ်ကြိမ်သာ ရရှိပါမည်။  သုံးစွဲသူမှ ရယူထားသော ADSL/ Dome Pyan Fiber Internet ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ ADSL သုံးစွဲသူများအတွက်အများဆုံး မိုဘိုင်းနံပါတ် ၃ခုအထိ၊ ADSL သုံးစွဲသူများ အတွက်အများဆုံး မိုဘိုင်းလ်နံပါတ် ၃ခုအထိ၊ ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် မိုဘိုင်းလ်နံပါတ် ၄ခုအထိ  ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှုအကျိုးအမြတ် (Bundle Benefit) ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
 • စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် နံပါတ်အသစ်ထဲသို့ နောက်နေ့ မနက် ၂နာရီမှသာ မိုဘိုင်းလ်သို့ရရှိမည့် bundle benefit များအားထည့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်နေ့ မနက်တွင် SMS ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
 • MPT မိုဘိုင်းလ်နံပါတ်များသာ အကျိုးအမြတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ One way block, Two-way block, terminated

SIMs နံပါတ် များမှာ benefit ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ Active ပြန်လည်ဖြစ်မှသာ ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှုအကျိုးအမြတ်ကို ပြန်လည် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။

 • Base tariff အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်ဒေတာကို ရရှိမည်မဟုတ်သော်လည်း အသံ နှင့် SMS အကျိုးခံစား ခွင့်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒေတာအကျိုးခံစားခွင့်ကို လက်ခံရရှိနိုင်ရန် ဆွေသဟာအစီ အစဉ်သို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • Terminated, one-way block, Suspended ယာယီလိုင်းပိတ်ထားသော ADSL/ Dome Pyan Fiber Internet Service သုံးစွဲသူများအနေများဖြင့် မိုဘိုင်းလ်နံပါတ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးသည့် ပူးတွဲယူဝန်ဆောင်မှုအကျိုးအမြတ်ကို ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
 • MPT serviced lineများကဲ့သို့သော အခမဲ့လိုင်းများ (သို့) အခကြေးငွေမယူသောလိုင်းများအနေဖြင့် ဤပူးတွဲယူ ဝန်ဆောင်မှုအား စာရင်းပေးသွင်း၍ မရနိုင်ပါ
 • အဓိက/င်မ MPT မိုဘိုင်းလ်နံပါတ်ကို စာရင်းပေးသွင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်သည့် MPT ရုံးများ
State & Region Township Address
Ayeyarwaddy Hinthada Bo Chute Road, LatThaMar Block, Hintada
Myaung Mya MyaGoneYe Road, Block (8), Myaung Mya
Maubin Block (3), KanNar Road, Maubin
Pharpon Block (11), Second Road, Pharpon
Pathein Mahar Bandula Road, Pathein
Bago (East) Taungoo SarThite Road, Taungoo
Bago Min Road, Bago
Bago (West) Tharyawaddy Min Tan Road, Tharyawaddy
Pyay Yat Kan St, Kyaung Kyi Oo Tan Ward, Pyi
Chin Hakha Hakha-Matupi main Rd, Zaythit Qter(Blk), Hakha (MPT Chin State Manager Office)
Kachin Bamaw Min Kone Block, SarTite Street, Bamaw
Myitkyina Ayar Block, SaMar St, x General Aung San Road, Myitkyina
Kayah Loikaw 6th St, Loikaw City (MPT Manager Office)
Kayin Hpa-an Thu Da Nu Rd, Hpa-An
Magway Magway No.(1), Buddha Kone Block, Pakkoku
Thayet PyiTawAye Block, SarTite Road, Thayet
Aung Lan (11) Road, TaYawKone Block, Aung Lan
Magway (5) Point Road, Magway
Mandalay Myingyan Compound of General Council Office in the Post Office
Pyinmana Paung Laung (17) Street, Near the Rose Point
Meikhtila South of Myoema Bazza, Upper from Post Office
Mandalay 80 x 81/ 26x 25 MPT Office, Aung Myay Thar Zan Township
Mon Thaton NanKae Block, SarThite Road, Thaton
Mawlamyine Baho Road, SittKaeKone Block, MawYaWati Garden (East), Mawlamyaing
Naypyitaw Naypyitaw Zabuthiri, Bawga Theik Di Qtr, S12 Exchange, Naypyitaw
Rakhine Sittwe Kyaung Kyi St Ward, Bawdi Rd, Sittwe
Sagaing Sagaing PanPaeTan Block, Near GoneKyaw, Saggaing
Kalay SateKanThar Road x Bo Chutte Road, PinLone Block, Kalay
Monywa YoneGyi Block, YoneGyi Road, Monywa
Shan (East) Tarchilek HninSi Road, Wan Kaung Block, Tarchilek
Kyaing Tong Block (1), SonMoon Road, Kyaingtong
Shan (North) Lashio Thartanar 2500 phayar street, Qtr1, Lashio
Shan (South) Taunggyi No. (36), General Aung San Road, ThitTaw Block, Taungyi
Tanintharyi Myeik AyeYeikChaung Road, KaLwin Block, Myeik
Kawthaung Paduak ShweWar Block, Compound Road, Kawthaung
Dawei No.(74), Middle Road, KaNyun Block, Dawei
Yangon Yangon No.103, 40-Street, Kyauktatar Township
Yangon Division Toon Tay Pagoda Road, MinPaing Block, Toon Tay
Mhwabi On the Yangon - Pyay Road, Thite Kyi Block, Mhwabi
Thanlyin No. (30), Myima (North), LanMaDaw Road, Thanlyin

best operator in Myanmar